AON

Aon – erhvervsforsikringer
FDR og Aon har indgået en samarbejdsaftale, der giver dig, som er medlem af FDR, en række fordele, når din virksomhed skal forsikres.
Aon har brugt sin mangeårige erfaring som forsikringsmægler til at sammensætte en række attraktive erhvervsforsikringer. De er sammensat med det formål at skabe tryghed gennem god dækning til en fornuftig pris.

Oven i dette kan du som FDR-medlem tegne forsikringen til en attraktiv pris. Forsikringerne er nemlig placeret i store puljer, der giver dig adgang til dækninger og priser, som mindre erhvervsdrivende normalt ikke vil kunne få.
Din virksomhed kan blandt andet tegne forsikringer inden for:

 • Bygning/Løsøre/Ansvar
 • Office-forsikring
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Autoforsikring
 • Helbredsforsikring
 • Erhvervsrejseforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Syge-/driftstabsforsikring

AON Business

Aon Business er en kombination af en syge-/driftstabsforsikring og en nøglepersonsforsikring og er målrettet virksomheder, som har behov for af få deres lønomkostninger dækket ifm. fravær (hel eller delvis uarbejdsdygtighed) af udvalgte personer. Dvs. bliver en udvalgt person syg eller kommer ud for en ulykke, vil virksomheden få udbetalt en sum svarende til den sikredes lønomkostning. 
Det specielle ved denne forsikring er dog, at sygedagpenge ikke modregnes i forsikringssummen.

Dine fordele:

 • Der er ingen krav om helbredsoplysninger
 • Ingen tab af omsætning når ansatte bliver syge
 • Forudgående lidelser dækkes (kontrol-, symptom og behandlingsfri i 36 måneder)
 • Stress er meddækket
 • Kan også tegnes for virksomhedsejere
 • Præmien er fradragsberettigede i driftsregnskabet
 • Sygdom og ulykke dækkes efter 3 uger til og med 52. uge
 • Kan tegnes af virksomheder med en enkelt ansat og opefter
 • Løbende udbetaling direkte til virksomheden

Vil du vide mere om, hvordan du og din virksomhed kan blive forsikret, så kontakt Aon på 7027 7072.

Kort om Aon
Aon Denmark Insurance Services er en del af amerikanske Aon Corporation, verdens førende forsikringsmægler. Aon har globalt mere end 70.000 ansatte fordelt på 500 kontorer i 120 lande.

I Danmark har Aon kontorer i København, Kolding og Århus – hvor mere end 270 medarbejdere hver dag betjener et bredt udsnit af landets virksomheder.

Læs mere om Aon her.