Revisionscentret 5 R Esbjerg ApS

Henning Jørgensen
Frodesgade 109
6700 Esbjerg
Tlf. 75 45 44 77
Fax. 75 18 16 90
www.5r.dk

Revisionscentret 5R, der blev etableret i 1981, er et lokalt revisionsfirma med 6 medarbejdere, heraf 2 registrerede revisorer. Vi bistår både små og store virksomheder med alt indenfor revision, skat, regnskabsudarbejdelse, budgettering, bogføring, rådgivning m.v. Vi lægger stor vægt på at have et indgående kendskab til vore klienters forhold, ligesom vi forsøger at effektiviserer vore arbejdsgange, således at vores timeforbrug begrænses mest muligt og dermed opnå et fornuftigt honorar også for klienten.