Udskriv

En ny blanket 04.021, er nu tilgængelig på skat.dk. Blanketten er til brug for fysiske personers oplysningspligt om kontrollerede  transaktioner.

I kan finde den under Blanketter, 04 Skat; oplysningsskema og forskud – personer.

Blanketten skal udfyldes af alle fysiske personer, omfattet af Skattekontrollovens kapitel 4, Transfer Pricing.

Blanketten er digital, og udfyldelsen afhænger af den løbende besvarelse, idet disse to første spørgsmål altid skal besvares:

Denne tekst er tilføjet på blanket 04.021: 29/4-2021

Frist indkomståret 2020

Blanket 04.021 vil i 2021 blive anset som rettidigt indsendt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

• Selskabets indkomstår er sammenfaldende med hovedaktionærens (kalenderåret)
• Hovedaktionærens blanket 04.021 overholder selskabets frist for indsendelse af oplysningsskemaet