Du kan vælge at få dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i perioden 1. januar til 30. juni 2018, hvis du ikke længere ønsker at være med i efterlønsordningen.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du vælger at få udbetalt dit efterlønsbidrag, kan du ikke på et senere tidspunkt gøre brug af efterlønsordningen eller optjene skattefri præmie. Du fraskriver dig samtidigt retten til seniorjob og retten til flexydelse.

Selvom det kan virke fristende at tage imod den skattefri udbetaling nu, er det vigtigt at tænke sig godt om, da det kan blive dyrt for dig i sidste ende.

Beregninger fra Danske A-kasser (brancheorganisation for a-kasser i Danmark) viser, at en 60-årig med 106.000 kroner på sin efterlønskonto risikerer at gå glip af 40.000 kr. ved at få udbetalt efterlønsbidraget. Men det er ikke kun de 60-årige, der kan miste penge ved at hæve pengene nu. Hvis du arbejder helt, til du når pensionsalderen, får du en skattefri præmie på det tidspunkt, som for mange er mere værd.

Du bør også overveje en række personlige forhold, som har betydning for dit valg, for eksempel din risiko for nedslidning som følge af dit erhverv, og dine økonomiske forhold.

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag?

Efterlønsbidrag kan udbetales skattefrit fra den 1. januar til og med 30. juni 2018. De bidrag, du har indbetalt for perioden frem til 22. juni 2017, kan udbetales skattefrit. Senere indbetalte bidrag vil blive fratrukket 30% i afgift til staten.

Betingelser for udbetaling

Du skal opfylde tre betingelser for at kunne få udbetalt dit efterlønsbidrag.

  1. Du skal i perioden 1. januar – 30. juni 2018 skriftligt bede din a-kasse om udbetaling.
  2. Du må ikke have nået din folkepensionsalder, når ansøgningen modtages i a-kassen.
  3. Du skal skriftligt fravælge efterlønsordningen.

Hvor meget kan du få udbetalt?

Beløbet afhænger af perioden, du har indbetalt bidrag, og om du har haft bidragsfri perioder.

Eksempler fra FOA

Beløbene er vejledende og efter fradrag for afgift. Har du i perioden både betalt efterlønsbidrag som fuldtids- og deltidsforsikret, vil beløbene være anderledes. Har du gæld til en a-kasse modregnes den i udbetalingen.

  • Er du født i 1958, og har du betalt til efterlønsordningen uafbrudt fra 1. april 1999 – 31. december 2017, vil du få ca. 109.000 kroner.
  • Er du født i 1963, og har du betalt til efterlønsordningen uafbrudt fra 1. juli 1999 – 31. december 2017, vil du få ca. 108.000 kroner.
  • Er du født i 1975, og har du betalt til efterlønsordningen uafbrudt fra 1. januar 2008 – 31. december 2017, vil du få ca. 59.000 kroner. Som deltidsforsikret ca. 39.000 kroner.
  • Er du født i 1983, og har du betalt til efterlønsordningen uafbrudt fra du fyldte 30 år fx den 1. juli 2013 – 31. december 2017, vil du få udbetalt ca. 26.000 kroner.

Eksempler er fundet her.

Hvis du vil vide mere, kan du altid kontakte både din revisor og din a-kasse for at høre om dine muligheder.