Endags-jagter med dine forretningsforbindelser er skattefrie

En afgørelse hos Landsskatteretten betyder, at endags-jagter mellem erhvervsfolk og deres forretningsforbindelser fremadrettet ikke bør ses som værende skattepligtig.

Det er udfaldet af en længerevarende sag mellem SKAT og deltageren i flere jagter afholdt af en af deltagerens forretningsforbindelser, hvor Landsskatteretten nu har fældet afgørelse.

 
Om sagen

En virksomhed afholder ved forskellige lejligheder jagter af en dags varighed, efterfulgt af spisning. SKAT havde fundet, at deltagerne af disse jagter skulle betale, hvad der svarer til 50% af udgifterne til SKAT, da den primære interesse for deltageren måtte være vedkommendes private interesse i jagt. Da SKAT havde vurderet, at prisen lå på ca. 15.000 kr., har beskatningen været herefter i 2012, 2013 og 2014.

Deltageren var dog ikke enig i vurderingen, da vedkommende mente, at det faldt under ”repræsentationsudgifter”, ligesom restaurationsbesøg og underholdning, som ifølge klager sædvanligvis ikke bliver beskattet.

 
Afgørelsen

Landsskatteretten har nu afgjort, at deltagelsen i endags-jagter ikke er skattepligtig. Det begrundes med:

”Landsskatteretten finder efter en konkret vurdering, at det ikke kan afvises, at klagerens deltagelse har haft en konkret og direkte sammenhæng med klagerens indkomsterhvervelse, og at klagerens erhvervsmæssige interesse i at deltage i jagtarrangementerne, har været det primære hensyn bag klagerens deltagelse”.

 
Hvad betyder det for dig, der skal på jagt med dine forretningsforbindelser?

Det betyder, at såfremt der er tale om endags-jagter og bespisning, som må kunne anses for værende af erhvervsmæssig interesse, vil det ikke skulle beskattes. Argumentet er, at selvom det er af høj privat underholdningsværdi, må den primære interesse være de erhvervsmæssige muligheder, der opstår ved, at der undervejs i arrangementet er mulighed for erhvervsmæssige drøftelser med virksomhedens vigtige forretningsforbindelser.

Så skulle du blive inviteret på en jagt med andre erhvervsdrivende, kan du undgå beskatning, selvom arrangementet er af betydelig værdi, også selvom du har privat interesse for jagt.

Der gøres dog opmærksom på, at afgørelsen formentlig ikke vil gælde ved deltagelse i længerevarende arrangementer, da det tidligere er afgjort, at en 4-dages jagttur til Polen var skattepligtig.

 

Alle oplysninger er hentet fra Journalnr. 16-0441894 hos Landsskatteretten.