Der kan være mange årsager til, at en virksomhed står over for at skulle sælges. En af dem er ønsket om et generationsskifte. 

Er det tilfældet for dig og din virksomhed, er der mange ting, der er vigtige at huske. 

Kunderne skal introduceres til den nye leder, vedkommende skal være sat ind i økonomien, samt alle andre aspekter af virksomhedens organisation, og det kan derfor være fordelagtigt at begynde generationsskiftet i god tid, så det hele kan nås, uden at du skal inddrages efter den egentlige overdragelse.

Men en ting mange virksomheder glemmer – også selvom de ikke står overfor et salg – er at have en forretningsplan.


Forretnings-hvad-for-en-plan?

En forretningsplan kan betragtes som en nøje beskrivelse af, hvordan virksomheden skal udvikle sig. Både gennem overdragelsesperioden og gennem de første år efter generationsskiftet.
Den grundlæggende tanke bag forretningsplanen er, at den skal beskrive virksomhedens interne og eksterne strategier. De interne strategier omfatter bl.a. værdier, visioner, missioner og mål, mens de eksterne strategier omfatter salg-, vækst- og markedsføringsstrategier, samt implementering af det førnævnte.

Desuden bør den beskrive virksomhedens fundament – de nuværende kunder og virksomhedens økonomiske grundlag.

Ved at sikre, at virksomheden har en tydeligt formuleret forretningsplan, sikrer man sig mod pludselige overraskelser for både overdrager og overtager. 

Man får afdækket de risici, der kunne være ved, at overtageren ikke er sat ordentligt ind i virksomhedens opbygning, kundegruppe, m.m., ligesom man herved kan sikre, at kursen for virksomheden er lagt, og derved blot skal følges.

På denne måde sikres en succesfuld overdragelse bedst muligt.

Kilde: Ret & Råd: Derfor er forretningsplanen vigtig ved generationsskifte.