Jubilæumsgratialer er beløb, der udbetales i anledning af medarbejderens eller virksomhedens jubilæum.

Gratialet udbetales af arbejdsgiveren i anledning af, at virksomheden har bestået i 25 år eller i et antal år, der er deleligt med 25. Hvis der er tale om et jubilæumsgratiale i anledning af en medarbejders jubilæum, skal medarbejderen have været ansat i virksomheden i 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5.

Det er en betingelse, at jubilæumsgratialet ydes af den skattepligtiges arbejdsgiver, og at udbetalingen sker på én gang – den kan således ikke løbe over flere år.

Der kan stadig være tale om et jubilæum, selvom en virksomhed skifter ejer eller omdannes til et aktieselskab, når blot der har været en rimelig identitet i virksomhedens arbejdsområde.

Ved et firmajubilæum skal virksomheden beløbsmæssigt udbetale samme gratiale til alle fuldtidsansatte medarbejdere, og deltidsansatte medarbejdere skal modtage et gratialebeløb, der forholdsmæssigt svarer til det beløb, som en fuldtidsansat får udbetalt.

De første 8.000 kroner af den samlede udbetaling af jubilæumsgratialet er skatte- og AM-bidragsfrit. Hvis summen overstiger 8.000 kroner indregnes det overskydende beløb i den personlige indkomst.

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere rådgivning vedrørende jubilæumsgratialer, kan du altid kontakte din revisor.