Ifølge momsloven er hovedreglen, at der er momsfritagelse på skoleundervisning, aftenskoleundervisning, undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse og anden undervisning af faglig karakter. Momsfritagelsen er derfor defineret ud fra arten af undervisningen, og det er derfor ikke af betydning for momsfritagelsen, om undervisningen foregår i privat eller offentlig regi.

Hvis undervisningsydelsen falder uden for området af den momsfri undervisning i henhold til momsloven, så er undervisningen momspligtig uanset om fakturaen udstedes til en virksomhed eller en institution.

Er kursusvirksomheden primært rettet mod erhvervsdrivende (virksomhed eller offentlig institution), er undervisningen momspligtig, såfremt formålet er at tjene overskud eller at dække underskud på andre aktiviteter.

Momspligtige kursusvirksomheder kan fradrage 100 % af momsen af indkøb mv., som vedrører overnatning og 25 % af momsen af indkøb mv., som vedrører bespisning af virksomhedens kursusdeltagere, i det omfang indkøbet heraf står i rimeligt forhold til de afholdte kurser.

Disse momspligtige kursusvirksomheder har dog ifølge praksis ret til fuldt momsfradrag for udgiften i det omfang, de sælger kurser til virksomheder, der ikke eller kun delvist er momspligtige. Sælges kurset derimod til en momspligtig virksomhed, har kursusvirksomheden kun begrænset fradrag for momsen.

Når kursusvirksomheden kun kan foretage et begrænset fradrag for momsen, har den momspligtige kursusdeltager efter praksis fuldt momsfradrag også for den del af udgiften til kurset, som består i forplejning.

Kontakt din revisor for opklarende spørgsmål i forbindelse med moms på kursusvirksomhed.