Fremover kan virksomhedsejere nøjes med ét nøglekort, når de bruger NemID til digital indberetning. Det vil give lettere adgang til offentlig selvbetjening for over en halv million virksomheder.

Virksomhedsejere har fra 20. februar 2017 kunnet bruge privat NemID til digital selvbetjening på bl.a. Virk og Digital Post frem for et erhvervs-NemID, hvis de ejer en enkeltmandsvirksomhed eller alene kan tegne et iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab eller anden virksomhedsform. Medarbejdersignaturen er stadig relevant i virksomheder, hvor andre end ejeren indberetter til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Løsningen er henvendt til både nye og eksisterende virksomheder. Hvis man har fuld tegningsret i virksomheden, kan man bruge sit private NemID på virksomhedens vegne.

Løsningen virker på langt de fleste offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Det forventes, at flere og flere private udbydere som f.eks. forsikringsbranchen vil tilslutte sig løsningen hen ad vejen.

NemID medarbejdersignaturen vil fortsat være et rigtig godt digitalt værktøj for virksomheder, hvor andre end ejeren indberetter til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Den nye løsning virker automatisk. Det vil sige, at hvis man f.eks. har en enkeltmandsvirksomhed, kan man bruge sit private nøglekort, når man skal tjekke sin digitale virksomhedspost næste gang.

Der findes i dag cirka 600.000 virksomheder. Det forventes at ca. 515.000 vil kunne få glæde af den nye løsning, hvilket svarer til ca. 85 procent. Konkret betyder det, at alle enkeltmandsvirksomheder og mere end 75 pct. af alle danske ApS og Iværksætterselskaber kan benytte den nye it-løsning. Det forventes, at den nye løsning vil lette erhvervslivets byrder i størrelsesordenen 93 mio. kr. årligt.

Ud over adgangen til digital indberetning og digital post med privat NemID, bliver det desuden mere overskueligt at udstede fuldmagter til revisorer og andre rådgivere. Det kan f.eks. landmænd få gavn af, når de får hjælp fra en landbrugskonsulent eller håndværkeren, som får hjælp af en revisor.