4,6 millioner borgere kan fra mandag den 13. marts se deres årsopgørelse i TastSelv via skat.dk. Selvom man ikke har noget at selvangive, idet SKAT har de fleste oplysninger, er det stadig vigtigt at kontrollere tallene og oplyse, hvis man har ændringer eller tilføjelser. Det gælder f.eks. kørselsfradrag, håndværkerfradrag og børnebidrag.

Nyt i årsopgørelsen for 2016

I 2016 og 2017 er håndværkerfradragsordningen blevet ændret. Det betyder, at der er indført fradragsret for en række nye grønne håndværksydelser, samtidig med, at fradragsretten fjernes for ikke-grønne ydelser. F.eks. er istandsættelse af køkken og bad ikke længere omfattet af håndværkerfradrag.

Den nye ordning giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000 kr.

Fradragsvejleder

På skat.dk kan man få hjælp til hvilke fradrag, der kan være relevante for den enkelte. På baggrund af få spørgsmål om den enkelte borgers livsforhold, vises fradrag, der kan være relevante. Det sker via SKATs fradragsvejleder.
Fradragsvejlederen kan findes på skat.dk/fradragsvejleder.

Typiske felter, man skal tjekke

Det er vigtigt at kontrollere alle tallene i årsopgørelsen og oplyse, hvis man har ændringer. De fem områder, hvor SKAT erfaringsmæssigt ved, at flest skal tjekke eller selv indberette, er:

 • Kørselsfradrag
 • Børnebidrag
 • Aktier, værdipapirer, udbytte
 • Håndværkerfradrag
 • Privat udlejning

Hvis man ændrer årsopgørelsen via TastSelv, vil der blive dannet en ny årsopgørelse med det samme, så man straks kan se det nye resultat.

Fristen for at oplyse ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen er 1. maj. 2017.

Overskydende skat og restskat

Eventuel overskydende skat op til 100.000 kr. vil blive udbetalt på NemKontoen den 11. april for ændringer og tilføjelser indberettet frem til den 30. marts. Hvis man ændrer noget derefter, vil der komme en ny årsopgørelse og eventuelt ny udbetaling eller opkrævning.

Overskydende skat over 100.000 kr. bliver også sat ind på NemKontoen, men det tager lidt længere tid.

Har man selv eller ægtefællen gæld til det offentlige, vil den overskydende skat blive brugt til at betale af på gælden. Udbetaling af en eventuel rest vil tage længere tid, end det plejer, men vil senest ske med udgangen af august måned 2017.

Når årsopgørelsen er klar, er der mange, der har spørgsmål til SKAT. SKAT har derfor sørget for ekstra bemanding og udvidet åbningstid på telefonerne. Men der kan stadig være ventetid på at komme igennem.

I den første uge vil SKATs telefoner være åbne fra kl. 9 til kl. 20. Og i weekenden den 18. og 19. marts vil man kunne få svar på spørgsmål fra kl. 10 til kl. 16.

SKAT besvarer spørgsmål på sociale medier

Borgere med generelle spørgsmål kan i år igen få svar på Facebook og via @Skattefar på Twitter eller måske få glæde af de svar, andre har fået.

I den første uge vil SKAT svare på spørgsmål dagligt fra kl. 9 til kl. 20 og i weekenden den 18. og 19. marts vil man kunne få svar på spørgsmål fra kl. 10 til kl. 16.

Udvidet selvangivelse

Hvis man har en udvidet selvangivelse eller er gift med en person med udvidet selvangivelse, kan man ikke se årsopgørelsen i TastSelv allerede den 13. marts. Man vil i stedet kunne se en servicemeddelelse, som indeholder de oplysninger, SKAT kender på det tidspunkt.

Hvis man har en udvidet selvangivelse, skal man selvangive senest den 2. juli 2017. Man skal udfylde og godkende sin selvangivelse, selvom man ikke har andre oplysninger end dem, der står på ens servicebrev.

Man skal have en udvidet selvangivelse, hvis man:

 • driver selvstændig virksomhed
 • har udenlandsk indkomst eller ejendom
 • har udlejet en bolig, som man ikke selv bor i
 • er kunstner og omfattet af indkomstudligningsordningen
 • har forskudt regnskabsår
 • ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne

Hvis man skal have en udvidet selvangivelse for første gang

Når man er logget på, skal man vælge ”ret årsopgørelsen/selvangivelsen” og i rubrik 71 vælge ”Jeg har virksomhed (eller solcelleanlæg eller forældreudleje)”. Så får man automatisk en udvidet selvangivelse.

Trin-for-trin guide:

Log på med den personlige NemID.

 • Klik på Ret årsopgørelsen/selvangivelsen 2016.
 • Visse beløb på selvangivelsen vil være fortrykte. Tag stilling til, om de er korrekte.
 • Ret de beløb, der skal rettes.
 • Rul ned til Virksomhedsoplysninger. Man skal selv indtaste sit overskud i rubrik 111 eller sit underskud i rubrik 112. Udfyld eventuelle andre felter, hvis der er oplysninger hertil.
 • Rul ned til Regnskabsoplysninger og tryk Vis. Udfyld de relevante felter.
 • Gem de indtastede oplysninger ved at trykke Gem nederst i vinduet og luk det. Man kommer nu tilbage til selvangivelsen.
 • Tag stilling til, om der er andre oplysninger, der skal indberettes til selvangivelsen. Husk, at selvangivelsen dækker både virksomhedens økonomi og privatøkonomien.
 • Godkend selvangivelsen nederst på siden.

Der kommer nu en kvitteringsside frem, og man er færdig med at selvangive, og kan se årsopgørelsen.

Hvis man undervejs glemmer at udfylde et nødvendigt felt, eller hvis der er oplysninger, der ikke stemmer, vil man blive bedt om at udfylde det, der mangler, før årsopgørelsen kan dannes.