Skatteministeriet har offentliggjort de nye beløbsgrænser for blandt andet personfradrag, beskæftigelsesfradrag, skattefrie godtgørelser og topskat i 2017.

Procenten for topskat ligger på 15%, og topskattegrænsen hæves til 479.600 kroner (467.300 i 2016).

Beskæftigelsesfradragsprocenten er fastsat til 8,75 %, og det maksimale beskæftigelsesfradrag ændres fra 28.000 kroner til 30.000 kroner.

Personfradraget til voksne stiger fra 44.000 til 45.000 kroner, og personfradraget for unge under 18 år stiger fra 33.000 til 33.800 kroner.

Grænsen for det maksimale fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension hæves fra 52.400 til 53.500 kroner. På aldersopsparingsordninger kan der maksimalt årligt uden fradragsret indskydes 29.600.

Det maksimale fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. stiger fra 15.200 til 15.600 kroner i 2017.

Grænsen for afgiftsfrie gaver til nærtstående (børn og børnebørn) hæves til 62.900 kroner. Bundfradraget ved gaver til svigerbørn stiger fra 21.500 til 22.000 kroner i 2017.

Hvis man har fri telefon, computer og internet på sin arbejdsplads, vil det skattepligtige beløb i 2017 være 2.700, hvilket er det samme som i 2016.

Den skattefrie kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år er fastsat til 3,53 kr./km, hvilket er et fald på 10 øre i forhold til satsen i 2016. Udover de 20.000 km/år ligger satsen på 1,93 kr./km. Kørsel på egen cykel eller knallert kan give en skattefri kørselsgodtgørelse på 0,52 kr./km.

Dette var blot et udpluk af beløbsgrænserne gældende for år 2017.