Fra den 27. oktober 2016 kan virksomheder registrere deres ejerforhold samtidig med, at virksomheden oprettes på Virk Indberet.

Hidtil har det været nødvendigt med to trin – hvor man først har oprettet virksomheden og dernæst har haft pligt til at registrere ejerne i Det Offentlige Ejerregister.

Det er endnu ikke obligatorisk at registrere ejerforhold i forbindelse med registrering af stiftelsen, og det er derfor frivilligt, om man registrerer ejerforholdene i forbindelse med stiftelsen, eller om man registrerer det efterfølgende i Det Offentlige Ejerregister.

Kravet om registrering af ejerforhold gælder alle iværksætterselskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber, partnerselskaber, SE-selskaber samt kommanditselskaber, hvor komplementaren er et kapitalselskab eller et selskab med en tilsvarende retsform.

Det er virksomhedens ledelse, der er ansvarlig for at registrere virksomhedens ejerforhold. Fysiske og juridiske personer har pligt til at meddele deres ejerandele til virksomheden senest 2 uger efter ændringer.