Hvis ens virksomhed er momsregistreret, kan man på visse betingelser få moms betalt i EU tilbage. Det er det pågældende EU-lands regler, der bestemmer, om man kan få momsen tilbage.

Eksempler på køb, hvor man typisk kan få momsen tilbage, er persontransport, brændstof, hotelophold, restaurantbesøg og adgang til messer.

Betingelser for at få moms tilbage

Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt for, at man kan få momsen tilbage:

  • Virksomheden må ikke være momsregistreret i det EU-land, hvor man har købt varerne eller ydelserne.
  • Indkøbene skal vedrøre virksomhedens momspligtige aktiviteter.
  • Man får kun tilbagebetalt momsen af det beløb, der overstiger minimumsgrænsen.
  • Ansøgningen skal omfatte en periode på mindst tre måneder og højst et kalenderår. Ansøgningsfristen er den 30. september i året efter, man har købt varen eller ydelsen.
  • Beløbet bliver sendt til ens konto fra myndighederne i EU-landet.

Momsrefusionssystemet

Efter, man har søgt om at få momsen tilbage under Momsrefusion i TastSelv Erhverv, sender SKAT ansøgningen videre til myndighederne i EU-landet, som behandler ansøgningen.

Det fremgår af momsrefusionssystemet i TastSelv Erhverv, hvis man skal vedhæfte fakturaer. Ikke alle lande godkender forenklede fakturaer.

Tilbagebetaling af moms uden for EU

Hvis man har købt varer i lande uden for EU, skal man indsende en blanket fra skattemyndighederne i det land, man søger tilbagebetaling fra. Blanketten får man ved at henvende sig til landets ambassade i Danmark.