Sponsorbidrag eller sponsering er en del af begrebet reklame.

Sponsorbidrag er bidrag, en virksomhed yder til for eksempel sportsfolk, sportsklubber, kulturelle og lignende formål mod til gengæld at opnå en ydelse i form af ret til at få reklame for deres navn eller firmamærke.

Fradrag for sponsorbidrag

For at opnå fradrag for et sponsorbidrag skal de betingelser, der gælder for at få fradrag for en reklameudgift, også være opfyldt.

Udgifter til reklame, som afholdes i forbindelse med den skattepligtiges erhverv med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår, kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Sponsorbidrag er normalt fradragsberettigede som reklameudgifter, når virksomheden opnår en reklameværdi, som står i rimeligt forhold til det ydede bidrag.

Vurdering af reklameværdien

Reklameværdien består oftest i en pligt for bidragsmodtageren til enten at tillade opsætning af reklamer i sportshaller eller på stadions eller at bære reklamer for bidragsyderen på tøj eller sportsudstyr.

Sponsorbidraget kan også ydes som udstyr til sportsudøveren med en pligt for modtageren til at anvende og fremhæve dette under sportsaktiviteten.

I vurderingen af reklameværdien for sponsorstøtten er et afgørende element karakteren af virksomheden sammenholdt med karakteren af den reklame, som virksomheden opnår gennem sit sponsorbidrag. Når denne vurdering foretages, ses der på virksomhedens produktmasse, størrelse og kundegrundlag sammenholdt med reklamens målgruppe. At opkalde en hest eller en sejlbåd efter virksomheden er derfor ikke nok i sig selv til at få fradrag.

Derudover er det en forudsætning for, at sponsorbidrag er fradragsberettiget som reklameudgift, at bidraget primært ydes af reklamemæssige grunde og ikke hovedsageligt af personlig interesse for sponsormodtagerens aktivitet.