Hvis man ejer en feriebolig og vælger at leje den ud, skal man huske at betale skat af en del af ens indtægter. Man kan vælge mellem, om man ønsker skatten beregnet ud fra et fast bundfradrag eller et regnskabsmæssigt fradrag.

Hvis man vælger at betale skat efter metoden med bundfradrag, er de første 10.500 kroner (2016) skattefrie, hvis man lejer ud privat, og de første 21.000 kroner (2016) er skattefrie, hvis man lejer ud via bureau. Man skal betale skat af 60 % af sin indtægt udover dette. Man får ikke fradrag for sine faktiske udgifter.

Hvis man ønsker at betale skat efter metoden med regnskabsmæssigt fradrag, skal man betale skat af lejeindtægten fratrukket de faktiske udgifter. Lejeindtægten er det samlede beløb, man modtager, inklusiv lejers betaling for el, vand og varme. Indtægten anses som kapitalindkomst.

Indtægten fratrukket udgifterne skal skrives på årsopgørelsen rubrik 37 og i forskudsopgørelsen rubrik 33. Der skal laves en opgørelse over lejeindtægter og udgifter, som skal forevises for SKAT, såfremt SKAT forlanger dette. Man skal desuden kunne fremvise en kvittering på de ting, man trækker fra.

De udgifter, man kan få fradrag for i den periode, hvor man udlejer boligen, er annonceudgifter i forbindelse med udlejningen, el, vand og varme samt vedligeholdelse og afskrivning på inventar (undtagen hårde hvidevarer). Udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen kan ikke trækkes fra.

Man kan også trække ejendomsskat fra for de uger, hvor man lejer ud, og få nedsat ejendomsværdiskatten forholdsmæssigt for den tid, boligen er udlejet.

Hvis man har valgt regnskabsmæssigt fradrag, kan man ikke skifte til metoden med bundfradrag.

Hvis man ejer en feriebolig og kun bruger den til udlejning, er det erhvervsmæssig udlejning. Erhvervsmæssig udlejning af feriebolig kræver tilladelse fra Naturstyrelsen, men Naturstyrelsen giver normalt ikke en sådan tilladelse.