Fra 1. juli er det obligatorisk for selskaber at oprette, ændre og lukke selskaber digitalt frem for på papir eller e-mail. Det bliver hermed også både billigere og hurtigere at foretage oprettelser, ændringer og lukninger af selskaber.

Virksomheder skal fremadrettet logge på Virk Indberet med NemID privat eller NemID medarbejdersignatur for at starte, ændre eller lukke et IVS, ApS, A/S eller P/S.

Obligatorisk digital indberetning har flere fordele:

  • Oftest træder indberetningen i kraft med det samme, hvormed virksomhederne undgår sagsbehandlingstid.
  • Virksomhederne glemmer aldrig at indsende nødvendige oplysninger og dokumenter, fordi systemet adviserer undervejs i indberetningen.
  • Det er billigere at indberette digitalt.

Obligatorisk digital indberetning er beskrevet i Anmeldelsesbekendtgørelsen og træder i kraft 1. juli 2016.