Arbejdsgivere har pligt til at indberette feriepenge i eIndkomst hos SKAT, hvorefter oplysningerne automatisk bliver sendt til Feriepengeinfo. Der skal indberettes feriepengeoplysninger for timelønnede – både fuldtids- og deltidsansatte og løsørearbejdere samt for fratrådte funktionærer, der har haft ferie med løn.

Feriepenge for timelønnede skal løbende indberettes til eIndkomst mindst en gang om måneden. Sidste løn for et kvartal skal indberettes til eIndkomst i henhold til følgende frister:

  • 1. kvartal skal indberettes senest den 10. april
  • 2. kvartal skal indberettes senest den 10. juli
  • 3. kvartal skal indberettes senest den 10. oktober
  • 4. kvartal skal indberettes senest den 17. januar

Feriepenge for funktionærer skal først indberettes, når den ansatte fratræder.

Felterne til nettobeløb, antal feriedage og feriepengeudbetaler skal udfyldes. Feriepengeudbetaler kan være FerieKonto, anden feriepengeudbetaler eller arbejdsgiver selv.

Det er kun arbejdsgivere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, som tillader, at virksomheden selv eller en feriekasse udbetaler feriepenge, der kan vælge sig selv eller anden feriekasse som feriepengeudbetaler. Ellers skal FerieKonto vælges.

Dette gælder dog ikke for arbejdsgivere, der har en overenskomst, der forpligter dem til at indberette feriepenge til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF).

Når lønmodtagerne søger på borger.dk om at få deres feriepenge udbetalt, sender Feriepengeinfo beskeden videre til den feriepengeudbetaler, der skal udbetale feriepenge direkte til lønmodtageren.

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at oplysningerne er korrekte.

Arbejdsgiver modtager en besked i den digitale postkasse fra Feriepengeinfo, når lønmodtager har ansøgt om feriepenge. Feriepengeinfo sender automatisk en ansøgning for alle de ansættelsesforhold, hvor der er optjent mindre end 1.500 kroner, hvis ikke lønmodtageren allerede selv har ansøgt. Feriepengeinfo skal ikke have besked, når feriepengene bliver udbetalt.

Feriepengeudbetaler må kun udbetale de feriepenge, der er indberettet til eIndkomst, når feriepengeudbetaler får besked om, at lønmodtager har søgt via Feriepengeinfo.