En arbejdsgiver kan som udgangspunkt med henvisning til sin ledelsesret lovligt indføre kontrolforanstaltninger på arbejdspladsen. Overvågningen skal dog være begrundet i:

  • virksomhedens drift
  • at det sker af saglige grunde, og
  • at det bruges som et middel til at opnå et mål.

Kontrolforanstaltninger kan være i form af overvågning og kontrol af medarbejderens færden via installeret udstyr i firmabiler og/eller udleverede mobiltelefoner med GPS-sendere.

Overvågning må dog ikke iværksættes uden, at medarbejderen er blevet informeret herom. Glemmer eller undlader arbejdsgiver at underrette medarbejderen om, at der er blevet installeret overvågningsudstyr, bliver kontrolforanstaltningen ulovlig. Dernæst skal arbejdsgiver være opmærksom på, at der kan være særlige varslingsregler i overenskomster og ansættelsesaftaler.

Som eksempel kan nævnes, at et overvågningskamera opsat i en butik kun må bruges til at holde øje med, om der sker butikstyveri eller anden kriminalitet. Kameraet må ikke bruges til at udspionere ansatte i butikken. Overtræder arbejdsgiver dette, kan det medføre betaling af faglig bod og erstatning til medarbejderen.

Det vil sige, at det er lovligt for arbejdsgiver at kontrollere og overvåge sine ansatte, men arbejdsgiveren skal sørge for, at kontrolforanstaltningerne er sagligt begrundet i virksomhedens drift, og at medarbejderne er informeret om overvågningen.