Skatterådet har bekræftet, at uanset om det er regionen eller den praktiserende læge, der afholder lønudgiften til en given uddannelsessøgende læge, er det den praktiserende læge, der har ansat den uddannelsessøgende læge, der skal betale lønsumsafgiften af lønudgiften.

I uddannelsesforløbet af en læge, indgår der perioder, hvor lægen arbejder i f.eks. en lægepraksis. I denne periode modtager den uddannelsessøgende læge løn.

Idet lønnen i nogle tilfælde udbetales af den region, der har henvist den uddannelsessøgende læge, er der opstået tvivl om, hvorvidt lønnen til den uddannelsessøgende læge skal indgå i regionenes beregning af lønsumsafgift, eller om den skal medregnes hos lægepraksissen.

Skatterådet har truffet afgørelse om, at i de tilfælde hvor den uddannelsessøgende læge anses for ansat hos den praktiserende læge, er det den praktiserende læge, der skal betale lønsumsafgift, uanset hvem der udbetaler lønnen til den uddannelsessøgende læge.

Den uddannelsessøgende læge anses for ansat hos den praktiserende læge, når:

  • der foreligger en ansættelsesaftale mellem den praktiserende læge og den uddannelsessøgende læge.
  • arbejdsgiveransvaret ligger hos den praktiserende læge.
  • der af den praktiserende læge er tegnet ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring for den uddannelsessøgende læge.
  • den praktiserende læge udfører instruktionsbeføjelserne over for den uddannelsessøgende læge.
  • det overordnede faglige ansvar - også i forhold til patienterne - og ansvaret for arbejdets tilrettelæggelse ligger hos den praktiserende læge.

Det betyder, at den løn, der udbetales til den uddannelsessøgende læge, skal indregnes af den praktiserende læge i afgiftsgrundlaget, når lønsumsafgiften skal gøres op. Dette er også gældende, selv om lønnen udbetales af regionen, som efterfølgende sender en regning til den praktiserende læge.