I starten af februar vil cirka 7.500 virksomheder få besked om, at de skal indberette regnskabstal til Regnskabsstatistikken.

Denne årligt tilbagevendende statistik har til formål at belyse dansk erhvervsliv og danne grundlag for analyser, erhvervspolitiske beslutninger og evaluering af den førte erhvervspolitik. Derudover har Regnskabsstatistikken betydning for opgørelsen af nationalregnskabet.

Virksomheder skal indberette regnskabstal til Regnskabsstatistikken med forskellige intervaller.
Virksomheder med:

  • 4 eller herunder antal beskæftigede er fritaget for indberetningspligten med enkelte undtagelser.
  • 5-9 beskæftigede skal i gennemsnit indberette hvert 10. år.
  • 10-19 beskæftigede skal i gennemsnit indberette hvert femte år.
  • 20-49 beskæftigede skal i gennemsnit indberette hvert andet år.
  • 50 eller derover antal beskæftigede og/eller en omsætning på mindst 150 millioner kroner skal indberette hvert år.

Virksomheder i klasse A skal indberette til Regnskabsstatistikken senest den 1. juli 2016.

Fristen for indberetning er for virksomheder i klasse B, C og D den 3. juni 2016, hvis de har haft regnskabsafslutning senest den 31. december 2015. Har virksomheden regnskabsafslutning i perioden 1. januar 2016 – 30. april 2016 er indberetningsfristen den 3. oktober 2016.