Hvornår skal julegaven til kunden eller en anden forretningsforbindelse betragtes som værende en reklamegave eller en repræsentationsgave? Det har nemlig betydning for den skatte- og momsmæssige behandling heraf.

En reklamegave kan fradrages fuldt ud – både skatte- og momsmæssigt. Er der tale om en repræsentationsgave, kan momsen ikke fradrages, og skattemæssigt set er der kun fradrag for 25 % af den samlede udgift inklusive moms.

Det er gavens kostpris og art, der afgør, om gaven anses som værende en reklamegave eller en repræsentationsgave.

En gave anses for at være en reklamegave, hvis den hverken kan spises eller drikkes og ikke koster mere end 100 kroner eksklusive moms og er udstyret med logo og/eller firmanavn samt fremstillet i et større antal i reklameøjemed.

Hvis gaven kan drikkes eller spises kan gaven ikke anses for at være en reklamegave, medmindre gaven gives til samtlige kunder eller til en ubestemt kreds af nuværende eller potentielle kunder. Dette gælder også, selvom beløbsgrænsen ikke er overskredet, og gaven er med logo og/eller firmanavn.

Hos langt de fleste virksomheder vil udgifter til julegaver skulle behandles som repræsentationsudgifter på grund af den lave beløbsgrænse.

Hos modtageren afhænger de skattemæssige konsekvenser af, hvorvidt gaven går til selve virksomheden eller til enkeltpersoner i denne. Hvis gaven kan spises eller drikkes og nydes af medarbejderne under f.eks. et firmaarrangement, har det ingen skattemæssige konsekvenser for medarbejderne.

Gaver til enkeltpersoner i virksomheden er skattepligtige for de pågældende medarbejdere, hvis gaven er af ikke-ubetydelig værdi. Det er medarbejderen selv, der har ansvaret for indberetningen til SKAT.