BoligJobordningen – også kendt som håndværkerfradraget – fortsætter som en ny grøn ordning i 2016 og 2017. Den nye ordning fra 2016 vil blandt andet give fradrag for installation af luft-til-luftvarmepumper, energirådgivning til energiforbedringer, installation af ladestik til el-biler og installation af intelligent lys-, ventilations- og varmestyring. Desuden udvides ordningen med fradrag for ydelser i forbindelse med tilslutning til bredbånd.

Fradraget for ikke grønne ydelser, som f.eks. indvendigt malerarbejde, nedrivning af køkkener og opsætning af badeværelser fjernes. Der bliver ingen ændringer i forhold til de hidtil omfattede serviceydelser som almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

Fradraget i den nye BoligJobordning bliver todelt, så man i 2016 og 2017 kan få fradrag på op til 12.000 kroner per person for energirenoveringer, klimatilpasninger mv., mens fradraget for serviceydelser i hjemmet som rengøring og børnepasning udgør op til 6.000 kr. pr. person. Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag per person kunne udgøre 18.000 kroner i alt.

Ændringerne i de omfattede håndværksydelser vil få virkning for arbejde, der udføres fra den 1. januar 2016. Den nuværende BoligJobordning fortsætter uændret i 2015.