Når arbejdsgiveren betaler for et arrangement uden fagligt indhold, skal medarbejderne beskattes heraf. Et skattepligtigt arrangement kan dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Medarbejdere beskattes som hovedregel ikke af faglige arrangementer, herunder teambuilding. Er det faglige indhold underordnet, skal der dog ske beskatning.

Indholdet af arrangementet afspejler generelt, om der er tale om et fagligt arrangement.

I situationer med teambuilding, kan det være svært at afgøre, om der er et fagligt indhold eller ej. Ved vurderingen heraf, kan der lægges vægt på:

  • hvor længe arrangementet varer
  • om der er tilknyttet en teambuilding-instruktør
  • hvor det foregår og
  • hvilke aktiviteter, der indgår.

Et eksempel på et arrangement, hvor teambuilding er hovedformålet, kunne være et dagsarrangement tilknyttet en teambuilding-instruktør, hvor medarbejderne laver forskellige teambuilding-aktiviteter ud fra instruktørens anvisninger. Arrangementet foregår i et naturområde. Der er almindelig forplejning under arrangementet. Formålet med arrangementet er at styrke samarbejdet medarbejderne imellem på tværs af daglige samarbejdspartnere, således at medarbejderne har lettere ved at henvende sig til kollegaer, de normalt ikke arbejder sammen med.

Dette arrangement har en kortere varighed, hvor der er tilknyttet en instruktør (en instruktør er dog ikke et krav), det foregår et sted, hvor det er naturligt at afholde sådan et arrangement, og aktiviteterne er relevante for emnet. Med udgangspunkt i ovenstående skal medarbejderne ikke beskattes af arrangementet.

Et eksempel på et arrangement, hvor teambuilding ikke er hovedformål, kunne være et arrangement, hvor arbejdsgiveren inviterer en gruppe ansatte på skiferie af fire dages varighed. Medarbejderne bliver på turen inddelt i hold efter skifærdighed og bliver undervist af en skiinstruktør. Formålet med turen er at gøre arbejdspladsen attraktiv for at fastholde medarbejdere og at bringe medarbejderne tættere på hinanden.

Dette arrangement har en længere varighed (4 dage), det foregår i udlandet, aktiviteterne er ikke målrettet teambuilding, og der er ikke tilknyttet en teambuilding-instruktør. Derfor skal medarbejderne beskattes af sådan et arrangement, idet skirejsen vil blive anset som et skattepligtigt personalegode for medarbejderne. Det faglige indhold vil blive anset som værende af underordnet karakter.

Derfor bør arbejdsgiver altid på forhånd undersøge, om et teambuilding-arrangement kan få skattemæssige konsekvenser for medarbejderne.