Skatteministeriet har offentliggjort de nye beløbsgrænser for blandt andet personfradrag, beskæftigelsesfradrag, skattefrie godtgørelser og topskat i 2016. De er alle steget en lille smule.

Beløbsgrænserne i skattelovgivningen reguleres med en procentsats svarende til udviklingen i årslønnen for arbejdere og funktionærer (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for de pågældende finansår. Dette betyder, at beløbsgrænserne i 2016 er blevet reguleret efter lønudviklingen i 2014. Som følge af skattereformen fra 2012, hæves enkelte beløbsgrænser ekstraordinært.

For de personer, der bor i kommuner, hvor kommuneskatten hæves i 2016, vil de generelt små skattemæssige reguleringer næppe kunne mærkes.

Topskattegrænsen hæves til 467.300 kroner, hvilket isoleret set giver en skattelettelse på 1.215 kroner til dem, der ligger over grænsen.
Der sker ligeledes en stigning i det maksimale beskæftigelsesfradrag, idet det ændres fra 26.800 kroner til 28.000 kroner.

Personfradraget til voksne stiger fra 43.400 til 44.000 kroner, og personfradraget for unge under 18 år stiger fra 32.600 til 33.000 kroner.

Grænsen for det maksimale fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension hæves fra 51.700 til 52.400 kroner. På aldersopsparingsordninger kan der maksimalt årligt uden fradragsret indskydes 28.900.

Det maksimale fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. stiger fra 15.000 til 15.200 kroner.

Grænsen for afgiftsfrie gaver til nærtstående (børn og børnebørn) hæves med 800 kroner, hvilket giver en ny grænse på 61.500 kroner. Bundfradraget ved gaver til svigerbørn stiger fra 21.200 til 21.500 kroner i 2016.

Hvis man har fri telefon på sin arbejdsplads, vil det skattepligtige beløb i 2016 være 2.700, hvilket er en stigning på 100 kroner i forhold til 2015.

Beløbsgrænsen for den skattefrie julegave fra arbejdsgiver vil fortsat være 800 kroner i 2016, og den skattefrie bagatelgrænse for personalegoder ændres heller ikke i 2016, idet den fortsat vil være 1.100 kroner. Dog hæves bagatelgrænsen for personalegoder, der er stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet, til 5.800, hvilket er en stigning på 100 kroner.

Dette var blot et udpluk af de beløbsgrænser i skattelovgivningen, der reguleres efter personskattelovens § 20 – 2015-2016. Se flere ændringer her.