Konkursboer, som ikke har været momsregistreret, har førhen kunnet udskyde momsafregningen til den afsluttende behandling af konkursboet i skifteretten. SKAT har ændret denne praksis vedrørende konkursboers fritagelse for pligten til at lade sig momsregistrere.

Momsregistrerede virksomheder, der tages under konkursbehandling, skal nu momsregistreres, når boet leverer varer og ydelser, der ifølge momsloven ikke er fritaget for moms.

Dette indebærer, at konkursboet fremover skal være momsregistreret og afregne moms, når boets behandling medfører hel eller delvis videreførelse af virksomheden, herunder ved realisation af varelagre, og/eller når boets driftsmidler sælges.

For konkursboet, der er etableret før 8. juli 2015, træder denne praksisændring først i kraft den 1. oktober 2015. Det vil sige, at konkursboer, der er etableret før den 8. juli 2015, kan vente med at lade sig momsregistrere indtil senest den 1. oktober 2015.

Den moms, som etablerede ikke momsregistrerede konkursboer allerede har opkrævet før praksisændringen, og indtil konkursboet bliver momsregistreret, kan konkursboet vente med at afregne til tidspunktet for den afsluttende behandling af konkursboet i skifteretten.

Konkursboet kan afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boet er så langt, at boet ikke længere har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms - bortset fra revisor- og advokatomkostninger samt salæret til kurator.