Virksomheder, organisationer mv., der udbyder spil, skal registreres efter lov om afgifter af spil på virk.dk og betale spilleafgift til SKAT. Man skal registreres efter spilafgiftsloven inden, konkurrencen afholdes.

Der findes en række forskellige typer af spil. Afgiftsreglerne er forskellige alt efter, hvilken spiltype man udbyder. For alle spiltyper gælder dog, at der er en registreringspligt.

Hvis man holder et almennyttigt lotteri – for eksempel en tombola - med gevinster med en værdi på over 200,00 kroner, skal man registreres hos Erhvervsstyrelsen og derefter indberette og betale en afgift til SKAT. Der skal også betales afgift, hvis en sponsor har doneret gevinsterne til foreningen som gaver.

Man skal indberette og betale afgiften senest 15 dage efter, man har offentliggjort resultatet af lotteriet. Afgiften indberettes digitalt på skat.dk/tastselverhverv.

Gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restauranter skal der også betales afgift af. Man skal have tilladelse af Spillemyndigheden til at drive spillevirksomhed, og afgiften skal opgøres særskilt for hver enkelt restauration eller spillehal.

På spillemyndigheden.dk kan man undersøge, om man skal have tilladelse til at udbyde spil.

Ved spil uden indsats – for eksempel gættekonkurrencer, konkurrencer i blade og magasiner, på hjemmesiden, Facebook mv. – hvor deltagerne ikke betaler for at deltage, skal der også betales afgift. Det er et krav, at der er et element af tilfældighed til stede i spillet/konkurrencen, og spillet skal være offentligt.

Opkræver man betaling for at deltage i konkurrencen eller spillet, bør man undersøge, om det kræver registrering inden, konkurrencen eller spillet afholdes.

Hvis man ikke er opmærksom på reglerne om afgifter af spil eller spilleloven, risikerer man ud over afgiftsbetalingen at få en bøde for ikke at overholde reglerne.