Regeringen har indgået en aftale om genindførelse af håndværkerfradraget – også kendt som den såkaldte BoligJobordning - med tilbagevirkende kraft for hele 2015.

Foreløbig gælder aftalen for årene 2015, 2016 og 2017, men i første omgang er der kun fremsat lovforslag for indkomståret 2015. Lovforslag for årene 2016 og 2017 fremsættes først senere, fordi ordningen får et andet indhold for disse år.

Ordningen i 2015 skal have samme udformning som i 2014, hvor der kan fratrækkes udgifter til arbejdsløn inklusive moms, men ikke udgifter til materialer. Der kan fratrækkes udgifter til hjælp i hjemmet og dels til istandsættelse af helårsboliger og sommerhuse.

Det maksimale fradrag udgør 15.000 kroner per person, hvilket vil sige 30.000 kroner for ægtepar.

I 2016 og 2017 er det blevet foreslået, at fradraget hæves fra 15.000 kroner til 18.000 kroner per person, men deles til gengæld i to, således at udgifter til serviceydelser (rengøring, børnepasning, havearbejde mv.) kun kan fradrages med op til 6.000 kroner. Til gengæld kan udgifter til håndværksydelser fradrages med op til 12.000 kroner.

Regeringen ønsker en grønnere profil for ordningen i 2016 og 2017, så den i højere grad understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. Listen over de former for hjælp/arbejder, der berettiger til fradrag, ændres, så der alene gives fradrag for ydelser, som modvirker sort arbejde, og for arbejder, der har et grønt sigte. Fradraget fjernes for de typer af arbejde, der ikke har et grønt sigte.

Partierne bag aftalen vil i efteråret drøfte den mere konkrete udformning af ordningen for 2016 og 2017.