I praksis sker der ikke beskatning af lejlighedsgaver fra arbejdsgiver til lønmodtager af traditionelt præg som f.eks. fødselsdags-, bryllups- og søvbryllupsgaver, hvis der er tale om gaver af mindre omfang.

Der gælder ikke nogen faste beløbsgrænser for værdien af lejlighedsgaver, men værdien af gaven må dog ikke overstige det efter forholdene naturlige niveau for en lejlighedsgave. Lejlighedsgaver med en værdi, der overstiger, hvad der almindeligvis anses for passende, vil være fuldt skattepligtige for modtageren.

Værdien af den enkelte gave skal tages i betragtning ved bedømmelse af, om der kun er tale om gaver af mindre omfang. Hvis samme gavegiver har givet flere gaver, skal der foretages en samlet bedømmelse af gavernes værdi.

Gaver af større værdi mellem forretningsforbindelser er ikke fritaget for beskatning.

Det er ikke alle gaver, som kan benævnes lejlighedsgaver, der er skattefrie, når de kommer fra arbejdsgivere. Det er kun sædvanlige gaver i anledning af runde fødselsdage og lignende begivenheder, der er skattefrie for modtageren. Lignende begivenheder, der ligeledes har tilknytning til privatsfæren, kunne være i anledning af færdiggørelse af uddannelse eller fratræden i forbindelse med overgang til pension.