Organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, anses ud fra et skatteretligt perspektiv ikke som almennyttige, hvorfor økonomisk støtte til politiske partier eller støtte til politiske formål ikke er fradragsberettigede for hverken personer eller virksomheder.

Hvis valgbidraget bliver udbetalt fra et hovedaktionærselskab, kan udgiften anses for ydet i hovedaktionærens personlige interesse. Bidraget betragtes derfor som maskeret udbytte eller yderligere løn til hovedaktionæren, hvilket medfører beskatning. Såfremt valgbidraget kan klassificeres som yderligere løn, vil der dog være fradragsret for lønudgiften i selskabet.