1. januar 2015 trådte de nye regler vedrørende sygeferiepenge i kraft. De nye regler gælder kun ansatte uden ret til løn under sygdom, og gælder derfor ikke for funktionærer eller ansatte på funktionærlignende vilkår, der har ret til løn under sygdom.

Alle medarbejdere optjener nu sygeferiepenge uanset anciennitet. Hidtil var det et krav, at medarbejderen havde 12 måneders anciennitet, før retten til sygeferiepenge indtrådte.

Optjeningen begynder fra den 2. fraværsdag og indtil medarbejderen er rask, hvilket vil sige, at hvis en medarbejder er syg i 4 dage, får medarbejderen således beregnet sygeferiepenge for 3 sygedage. Hvis medarbejderen kun er syg 1 dag, så skal der ikke beregnes sygeferiepenge.

Har medarbejderen haft mere end 52 sygeperioder i optjeningsåret, har medarbejderen ret til sygeferiepenge fra første sygedag.

Der er ikke længere en grænse for, hvor lang tid sygeferiepenge skal beregnes, hvorfor der nu skal beregnes for den fulde sygdomsperiode.

Sygeferiepenge skal beregnes ud fra medarbejderens normale løn 4 uger før, at medarbejderen blev syg, selvom medarbejderen under sygdomsforløbet får sygedagpenge.