Sidste års ændringer, hvor en del mindre og mellemstore virksomheder fik ændret deres momsafregning fra enten månedsvis til kvartalsvis eller fra kvartalsvis til halvårsvis, betød længere kredit og dermed en forbedring af likviditeten.

Denne ændring var dog ikke en fordel for de virksomheder, der periodisk eller konstant har negativ moms.

Disse virksomheder har derfor mulighed for at søge om at få ændret deres momsafregningsperiode til enten kvartalsvis afregning eller månedsvis afregning. 

Virksomheden skal søge SKAT om dette senest en måned før ændringstidspunktet. Ændringen vil virke fra enten den 1. januar eller den 1. juli og er bindende i 2 år.