Folketinget har netop vedtaget, at digital indsendelse af selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014 skal ske senest den 1. september 2015 mod tidligere 1. august 2015. For indkomståret 2015 bliver fristen tilsvarende 1. september 2016.

Der er endvidere vedtaget en sanktion ved manglende rettidig indberetning af skattemæssige underskud i form af en bøde på 5.000 kroner.

Årsopgørelserne for de pågældende selskaber forventes dannet i slutningen af oktober i kalenderåret efter indkomståret og ved forskudt indkomstår i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for.