Hvis man i 2014 har givet gaver til velgørende organisationer, er det en god idé at tjekke, om man på sin årsopgørelse har fået fradrag for donationen, idet det forudsætter, at modtageren har indberettet beløbet til SKAT.

Der kan i 2014 fratrækkes gaver til velgørende organisationer med op til 14.800, og ægtefæller har hvert sit fradrag.

Fradraget er fortrykt på årsopgørelsen ud fra de oplysninger, som SKAT har modtaget fra bidragsmodtageren, hvorfor fradraget ikke gives, hvis modtageren ikke har indberettet gavebeløbet. Det er ikke tilstrækkeligt, at ydelsen af gaven kan dokumenteres.

Hvis man kan se, at man ikke har fået fradrag for sine bidrag på årsopgørelsen for 2014, skal man rette henvendelse til modtageren af gavebeløbet. Det er ikke for sent for modtageren at indberette gaverne til SKAT.