SKAT modtager rigtig mange oplysninger om borgernes økonomiske forhold, men der er stadig områder, hvor man selv skal indberette for at få en korrekt årsopgørelse.

På indtægtssiden skal der blandt andet ske indberetning af:

 • indkomst ved arbejde i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver
 • gevinster på aktier mv. i udenlandske depoter

På fradragssiden skal der blandt andet ske indberetning af:

 • Renter af privat gæld. Fradraget er betinget af, at man giver oplysninger om modtageren.
 • Befordringsfradrag. Ofte er dette fortrykt, men det skal tjekkes, om det er korrekt. Husk at tilrette fradraget i tilfælde af hjemmearbejdsdage, tjek antal kørte kilometer og tjek om bopælen ligger i en udkantskommune, hvor der kan være mulighed for forhøjet fradrag.
 • Donationer til velgørenhed. Der kan fradrages op til 14.800 i 2014.
 • Håndværkerfradraget, som er 15.000 kroner per voksen i husstanden per år.
 • Engangsprovisioner af lån og garantier. Fradrag er opnåeligt, hvis lånet eller garantien har en løbetid på under 2 år.
 • Rejsefradrag. Hvis man rejser for arbejdsgiveren og selv dækker udgifterne, kan der fratrækkes 464 kroner per døgn til kost og 199 kroner til logi. Dog højst 25.500. Tidligere års fradrag vil være fortrykt, hvorfor dette skal tjekkes.
 • Hvis man har fået dækket sine faktiske udgifter til mad og drikke efter regning, kan man fradrage 25 % af kostsatsen til dækning af småfornødenheder.
 • Tab på tilgodehavender i forbindelse med andres konkurser – for eksempel flyselskaber, rejsebureauer eller møbelforretninger, der er gået konkurs. Hvis tabet overstiger 2.000 kroner, og tilgodehavendet er opstået den 27. januar 2010 eller derefter, kan der opnås fradrag.
 • Indskud på etableringskonto eller iværksætteropsparing