Som reglerne er i dag, skal moms angives hver måned, kvartalsvis eller halvårligt afhængig af virksomhedernes årlige omsætning.

Regeringens vækstplan lægger op til, at momsangivelsestidspunktet for små og mellemstore virksomheder ændres, og betalingsfristen for momsen forlænges med virkning fra 2014.

Mindre virksomheder med en årlig omsætning op til 5 mio. kr. skal først afregne momsen halvårligt med to måneders (60 dage) betalingsfrist efter halvårets udløb med virkning fra 2015, hvor de i dag afregner kvartalsvis med 40 dages betalingsfrist.

For små og mellemstore virksomheder med en årlig omsætning mellem 5 og 15 mio. kr., skal virksomhederne fortsat angive momsen kvartalsvis, men med virkning fra 2014 vil de først skulle afregne momsen til SKAT 60 dage efter kvartalets udløb, hvormed betalingsfristen bliver forlænget.

Mellemstore virksomheder med en omsætning mellem 15 og 50 mio. kr. årligt, som i dag afregner momsen månedligt, vil med virkning fra 2014 opnå ændrede angivelsesperioder og først skulle indbetale momsen 60 dage efter periodens udløb.

Ovenstående tiltag med forlængede rapporterings- og betalingsfrister har til formål at give virksomhederne en forbedret likviditet.