Indtil for nylig skulle virksomheder og rådgivere anvende blanket 31.009 ved rettelser til momsangivelsen. Dette er dog fortid, idet SKAT har åbnet for digital rettelse af momsangivelser i TastSelv Erhverv og dermed gjort det lettere at rette fejl i en momsangivelse.

Løsningen giver virksomheder og rådgivere mulighed for at lave rettelser til en afregningsperiode i TastSelv Erhverv. Løsningen er åben for rettelser af perioder, der er mindre en tre år beregnet fra angivelsesfristen. Hvis man ønsker at rette i ældre afregningsperioder, skal virksomheden anmode om ekstraordinær genoptagelse via de links, der findes i TastSelv Erhverv.

Løsningen skal anvendes, hvis man opdager fejl i den ordinære angivelse til en afregningsperiode. Resultatet kommer med det samme, og skal virksomheden betale yderligere moms, kan denne betaling foretages med det samme, og skal virksomheden have penge tilbage, synliggøres det ligeledes i samme øjeblik, hvilket beløb der overføres til virksomhedens skattekonto.

De rettelser, der tidligere har været foretaget via blanket eller brev til SKAT, er ikke synlige på kvitteringerne i TastSelv Erhverv. Tallene i kolonnen tidligere indberettet er derfor opgjort uden indregning af rettelser, der tidligere har været foretaget via de manuelle processer. SKAT har dog registreret de rettelser, man tidligere har foretaget via blanket, og man skal derfor ikke taste dem igen.