Udskriv

 

Danske Revisorer nr 4 2021

Danske Revisorer nr. 04/2021 inklusivt fagligt indstik

 • Datid, nutid, fremtid
 • FDR gennem tiderne – medlemmernes fortælling
 • Regnskabsevent, debatarrangement og generalforsamlingen 2021
 • FDR – på kort og lang sigt
 • Brexit har sat fokus på procedurerne ved samhandel med lande uden for EU
 • Sådan bruger du LinkedIn til synliggørelse og markedsføring
 • Sådan kan du bruge LinkedIn til rekruttering af nye medarbejdere

Læs som PDF fil her
Læs fagligt indstik som PDF fil her 

 

Danske Revisorer nr 3 2021

Danske Revisorer nr. 03/2021 inklusivt fagligt indstik

 • Foreningen Danske Revisorer fylder 50 år i 2021
 • Effekt af ny politisk aftale om revisorpligt
 • Den nye whistleblowerlov
 • Nyt fra Skattekontaktudvalget
 • Formandsberetning
 • Er der alternativer til banken? Ja, crowdlending

Læs som PDF fil her
Læs fagligt indstik som PDF fil her 

 

Danske Revisorer nr 2 2021

Danske Revisorer nr. 02/2021 inklusivt fagligt indstik

 • Leder: Den sidste kamp…
 • Overholdes hvidvaskloven?
 • FDR hjælper dig med hvidvaskreglerne
 • Søren er opdateret på momsen - til fordel for FDR’s medlemmer
 • Regnskabsevent 2021
 • Gå fra kompetence til ekspertise med en masteruddannelse i skat
 • FDR – indflydelse på skatteområdet?
 • Hjemmearbejde har givet milliardgevinst under coronakrisen

Læs som PDF fil her
Læs fagligt indstik som PDF fil her 

 

Danske Revisorer nr 1 2021

Danske Revisorer nr. 01/2021 inklusivt fagligt indstik

 • Leder: Velkommen 2021
 • Prøvetid overstået
 • Gør brug af medlemskabet i SMVdanmark
 • Anbefaler gerne FDR til samtlige kolleger
 • Regnskabsevent 2021
 • WIN WIN med en praktikant
 • Medlemskontrol højner revisorniveauet

Læs som PDF fil her
Læs fagligt indstik som PDF fil her 

 

Danske Revisorer nr 4 2020

Danske Revisorer nr. 04/2020 inklusivt fagligt indstik

 • Leder: Revisions- eller revisorpligt?
 • Fremtidens NemID hedder MitID
 • GDBREXIT - Hvad gør du?
 • FDR’s Regnskabsevent & Generalforsamling 2020
 • Nye tider med nye priser
 • Jeg begik enhver fejltagelse
 • Elsk dine kunder

Læs som PDF fil her
Læs fagligt indstik som PDF fil her 

 

Danske Revisorer nr 3 2020

Danske Revisorer nr. 03/2020 inklusivt fagligt indstik

 • Leder: Forslag om fusion
 • Simplere skatteregler vil mindske snyd
 • SKATs dukse
 • Revisionspligt virker ikke
 • Webinarer er også for revisorbranchen
 • Skal – skal ikke en praktikant?
 • Diplomuddannelse online
 • Videre med en master

Læs som PDF fil her
Læs fagligt indstik som PDF fil her 

 

Danske Revisorer nr 2 2020

Danske Revisorer nr. 02/2020 inklusivt fagligt indstik

 • Leder: Beredvillige revisorer
 • Certificering på trapperne
 • Portræt af Cereda: Nyt samarbejde, nye muligheder
 • Regnskabsevent
 • FDRs kursusoversigt 2020-2021
 • Myndighederne afslørede anonymitet
 • Statsadvokaten uddyber

Læs som PDF fil her
Læs fagligt indstik som PDF fil her 

 

Danske Revisorer nr 1 2020

Danske Revisorer nr. 01/2020 inklusivt fagligt indstik

 • Nye regler om reelle ejere
 • Skærpede krav til dokumentation ved salg til udlandet
 • Familie- og vennetjenester - hvornår er det skattepligtigt?
 • Hvor længe skal jeg opbevare mit bogføringsmateriale og øvrige bilag?
 • Strøm på bilen
 • TastSelv koden for borger får lov til at leve lidt længere
 • Du skal kontrollere din medarbejders kørselsgodtgørelse
 • Undgå bøder - du bestemmer selv!
 • Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

Læs som PDF fil her
Læs fagligt indstik som PDF fil her 

 

DR nr 4 december 2019

 

Danske Revisorer nr. 04/2019

 • Regeringens lovkatalog
 • Hvad mener medlemmerne om FDR?
 • FDRs generalforsamling og revisorevent
 • Hvordan forløb FDRs generalforsamling september 2019?
 • Formandens beretning - FDR 2019
 • Revision med hjertet
 • Service som varemærke
 • Et revisorhus i fart
 • Skattesager vindes med strategi
 • Brexit - er dansk erhvervsliv klar til ændringerne?
 • Her er vi repræsenteret
 • Billeder fra generalforsamlingen 2019

Læs som PDF fil her

 

DR nr 3 oktober 2019

 

Danske Revisorer nr. 03/2019

 • Hvidvasksekretariatet: Revisorer bonner ud
 • Implementering af 5. hvidvaskdirektiv i den danske lovgivning
 • Erhvervsstyrelsens kamp mod hvidvask
 • Skatteunddragelse og hvidvask
 • Status på reglerne om bekæmpelse af hvidvask
 • Vejledning til risikovurdering af din virksomhed
 • Hvilke værktøjer kan hjælpe revisor til overholdelse af hvidvaskloven?
 • Hvorfor du ikke får udført din kundekendskabsprocedure og risikovurdering
 • Digitalisering af hvidvaskforretningsgange med Digital AML

Læs som PDF fil her

 

Forside DR2 2019

 

Danske Revisorer nr. 02/2019

 • Jeg er din skat, jeg kigger bare
 • Regeljungle eller større retssikkerhed?
 • Politik må godt være kedeligt
 • Manglende interesse for skat
 • En tur i SKATs klagesystem
 • Kvalitet og image i revisorbranchen
 • Kvalitet: Vælg en godkendt revisor, når troværdigheden tæller 
 • Retssikkerhed i praksis
 • Årsregnskabsloven ændres

Læs som PDF fil her

 

DR nr 1 marts 2019

 

Danske Revisorer nr. 01/2019

 • Skal revisionspligten have renæssance?
 • Jeg vil gerne undgå et rædselsregime af kontrol og indberetninger
 • Simple regler mindsker snyd
 • Den politiske agenda går mod samfundets bedste
 • Hvad mener erhvervsodrførerne om en genindførelse af revisionspligten?
 • Nu skal Gældsstyrelsen have penge i kassen!
 • Gældsstyrelsen er sidste mulighed for at få pengene hjem
 • EU-Domstolens domme af den 26. februar 2019, herunder sagen C119/16
 • Moms og tatovører

Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer nr. 4 2018

  

Danske Revisorer nr. 04/2018

 • Alt, der har med penge at gøre, er på vej til at blive suspekt
 • Salget af nets satte alt i spil på betalingsområdet
 • På vej mod nye muligheder
 • Hvor ligger besparelserne?
 • Skræddersyede betalingsterminaler og gateways
 • Mikrobetalinger bliver hverdagen
 • Værdier i frit fald
 • Facts - små som store
 • Den nye formand spiller ud
 • Det vil jeg arbejde med i 2019
 • Tilbehørspant jævnfør tinglysningslovens §37
 • Amortiseret kostpris
 • Ny ferielov til SMV

Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer nr3 2018

 

 

 Danske Revisorer nr. 03/2018

 • Hvornår slutter skandalen i SKAT?
 • Retfærdighed er det, jeg brænder for i politik
 • Fra SKAT til syv nye styrelser
 • Vi har et af verdens bedste skattesystemer
 • En tung byrde
 • Hvis man har stiftet gæld, så skal man også betale den
 • Lige vilkår for alle i skattebetalingen
 • 10 spørgsmål til skatteordførerne
 • Et voveligt eksperiment
 • Kursusoversigt

Læs som PDF fil her

 

Danske revisorer nr 2 2018

Danske Revisorer nr. 02/2018

 • Der føres kontrol med hvidvaskloven
 • Hvidvask: Man skyder gråspurve med kanoner
 • Det hele gik smertefrit
 • Det skal være tilpas restriktivt, men ikke rigidt
 • Revisorerne skal have rene hænder
 • Beskeder fra sekretariatet
 • En reel trussel
 • Hvordan skal revisor tackle skatteunddragelse ift. hvidvaskloven?
 • Så overlevede vi alligevel den 25. maj 2018!
 • Hvornår skal der betales moms af tilskud, og hvordan påvirker det momsfradraget?
 • Energiafgifter - hvem er omfattet af adgangen til godtgørelse?

Læs som PDF fil her

 

Nr 1 Marts 2018

 

Danske Revisorer nr. 01/2018

 • På forkant med fremtiden
 • Studerende opkvalificerer den lille revisionsvirksomhed
 • Fra studentermedhjælper til revisor
 • Ansvar og frihedsrettigheder lidt større i en lille virksomhed
 • Jeg har altid gået lidt i hovedet med, at jeg måske skulle være revisor
 • FDR deltager i eksamensudvalget
 • Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i skattemæssig henseende
 • Lempelse af reglerne om generationsskifte
 • Håndtering af momsreguleringsforpligtelser

Læs som PDF fil her

 

OBS! I det udsendte magasin, er der sket en fejl fra vores side i tabellen på side 24. Her er Bo- og gaveafgiftssatsen stigende frem for faldende, og der mangler desuden en linje. Dette er nu rettet. 
Vi beklager fejlen.

 

Danske Revisorer nr 4 2017

 

 

Danske Revisorer nr. 04/2017

 • Den kreative klasse
 • Ny bil - køb eller leasing?
 • Cash is king
 • Den økonomiske risiko elimineres
 • Det handler om budgetsikkerhed
 • Erhvervskunderne leaser stadigvæk
 • Foreslår registreringsafgiften fjernet
 • Vælg bil med hjertet
 • Momsreglerne ved brug af biler, herunder leasede biler
 • Har du styr på risikovurderingen af din virksomhed
 • Refleksioner fra en risikobaseret kvalitetskontrol
 • Erhvervsstyrelsen kommenterer på Danske Revisorers seneste artikler om kvalitetskontrol
 • Bjarne Aalbæk svarer på Erhvervsstyrelsens kommentarer

Læs som PDF fil her

 

  

Danske Revisorer nr 3 2017

 

 

Danske Revisorer nr. 03/2017

 • Mere dialog - mindre straf
 • Hvidvask som en del af kontrollen
 • Risikobaseret kvalitetskontrol
 • Dialogbaseret kvalitetskontrol og straffen nedsættes
 • FDR kursusoversigt 2017/2018
 • Foreningen Danske Revisorers interne kvalitetskontol
 • En uheldig tendens breder sig, når SKAT beregner privatforbruget
 • Hvem må man reklamere over for og hvornår?
 • Pas på +/- 15% reglen ved overdragelse af forældrelejligheder
 • Moms og tilskud

Læs som PDF fil her

 

 

Danske Revisorer nr. 2 juni 2017

 

Danske Revisorer nr. 02/2017

 • Digitalisering og den menneskelige faktor
 • Vi gorillatester først selv
 • Systemerne skal nok klare tingene for os
 • Inddrivelse og hæftelse for skatter
 • Money Transfer - ikke kun for store virksomheder og svindlere!
 • FDR kursusoversigt 2017/2018
 • Man får, hvad man betaler for
 • Ejerregister udvides til også at gælde reelle ejere
 • Energiafgifter skal tages alvorligt

 Læs som PDF fil her

Danske Revisorer nr. 1 marts 2017

Danske Revisorer nr. 01/2017

 • Vi skal ride på toppen af forandringens bølge
 • Fremtiden handler om rådgivning
 • Sådan bliver du synlig online
 • Foreningen giver en håndsrækning til revisors markedsføring
 • Mere om erklæringer fra ikke-godkendte revisorer
 • Hvidvask: NemID som legitimation
 • Kvalitetskontrol højner kundernes tillid
 • Driver du en erhvervsvirksomhed, eller er der tale om en privat hobby?
 • Hvilke regler gælder ved rådgivning?

 Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer nr. 4.2016

 

Danske Revisorer nr. 04/2016

 • SKATs krise er vores allesammens krise
 • Vi vender tilbage
 • Tre IT-systemer
 • Det er en fantastisk opgave
 • Erklæringer fra andre end godkendte revisorer
 • Værdiansættelse af Revisionsvirksomheder!
 • SKATs fokus på deltidslandbrug
 • Få styr på persondatareglerne
 • Revision af ansættelsesaftaler

 Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer nr. 3.2016

 

Danske Revisorer nr. 03/2016

 • Stress kan overvindes
 • Er man i det røde område, må man tale med en professionel
 • FDR kursusoversigt
 • Stress kommer i mange former
 • Revision af forsikringer
 • Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017
 • Sorte penge er blevet en nationalsport
 • Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer?
 • Fremtiden ser lys ud - for de, der tør tænke nyt

 Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer nr. 2 juni 2016

 

Danske Revisorer nr. 02/2016

 • Tingene begynder at give mening
 • Det politiske spil
 • Ny revisorlov vedtaget - detaljer
 • Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love
 • FDR kursusoversigt
 • Hvidvask og finansiering af terror
 • Værdiansættelse af virksomheder
 • Revisors arbejdsdokumentation i erklæringssager
 • Skattesager og SKATs skøn. Hvornår tilsidesættes det?
 • Arbejdsskadesikring i holdingselskaber
 • Udlejning/fremleje af ejendomme - skattemæssigt
 • Udlejning af fast ejendom - momsmæssige forhold

 Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer nr. 1 januar 2016

 

Danske Revisorer nr. 01/2016

 • It-sikkerhed - et ansvar, vi skal tage på os
 • Når en hackerstorm rammer dit firma
 • Løst og fast om it-sikkerhed
 • Alt, der kan gå galt, vil gå galt
 • Sådan garderer du dig
 • Har vi en sikkerhedspolitik?
 • Sikkerhedstillelse ved virksomhedsordningen
 • Etablerings- og iværksætterkonto
 • Risiko og væsentlighed ved revision af små virksomheder
 • Momsfritaget undervisning eller ej?

 Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer Nr. 4.2015

 

Danske Revisorer nr. 04/2015

 • Faglighed, rimelighed, redelighed
 • Kursusoversigt
 • Thi kendes for ret
 • De menneskelige konsekvenser
 • Ord, ord, ord...
 • Sort arbejde, grå zoner, lysegrønne håb
 • Foreningen Danske Revisorer med i NemVirksomhed
 • Fakturaen kan svinge mellem 16.000 og 44.000 kr.
 • Internettet den store prisudjævner
 • Der kan være langt mellem bank og revisor
 • Foreningen Danske Revisorer - hvem er vi, og hvad kan vi gøre for revisorerne?

 Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer Nr. 3 Juli 2015

 

Danske Revisorer nr. 03/2015

 • Revisor og samarbejdet med banken
 • Banker bør være villige til at tage nogle chancer
 • Der er nogle vindere og nogle tabere
 • Årsregnskabsloven er ændret - oversigt
 • Har du styr på momsen ved varehandel i EU?
 • Revisor og SKAT
 • Revisors arbejde ved aktieombytning

 Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer Nr. 2 April 2015

 

Danske Revisorer nr. 02/2015

 • Tre trin til en revisor
 • Jagten på nye kunder
 • Vi er ikke en kortsigtet forretning
 • Vilkår for elever under erhvervsuddannelse
 • Revisoren og den højre hjernehalvdel
 • Årsregnskabsloven ændres

 Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer Nr. 1 Februar 2015

Danske Revisorer nr. 01/2015

 • Revisortilsynets kontrolbesøg nu et politisk issue
 • Enorme prisforskelle på kvalitetskontrol
 • Kvaliteten blandt de mindre revisorer bedre i dag end for 10 år siden
 • Ønsker revision af revisortilsynet
 • Efterkontrol af selskabsregistreringer
 • Vedligeholdelse contra forbedringsudgifter på udlejningsejendomme
 • Sikkerhedsstillelse i koncernforhold
 • Revisor 2020 konference afholdt den 6. november 2014 i Industriens Hus
 • Revision af andelsboligforeninger
 • Kapitalejerlån - løsningen

 Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer nr. 4.2014

 

Danske Revisorer nr. 04/2014

 • Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed
 • Der er stadig plads til forbedringer
 • Virksomhedsordningen
 • Hovedaktionærer og konvertible obligationer
 • Interne afregningspriser og SKAT
 • Skift af revisor i utide - ofte supplerende oplysning

 Læs som PDF fil her

 

Forside DR nr. 3 2014

 

Danske Revisorer nr. 03/2014

 • Til kamp mod sort arbejde
 • Der er vist en faktura, du har glemt at skrive her
 • Vi har et godt samarbejde med revisionsbranchen
 • Revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed
 • Omvendt betalingspligt

 Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer 2-2014

 

Danske Revisorer nr. 02/2014

 • En god revisor er en investering i virksomheden
 • Bødeniveauet kan i nogle tilfælde virke for højt
 • Venter stadig på afgørelse
 • Ventetiden blev en belastning
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • Hvornår skal udenlandske virksomheder momsregistreres
 • Assistanceerklæringer på regnskaber med særligt formål
 • Den nye klagestruktur
 • Moms på kredit- og betalingskortgebyrer

 Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer 1-2014

 

Danske Revisorer nr. 01/2014

 • Nogle slipper lettere end andre
 • Min faglighed fejler intet
 • En hård kendelse for uagtsomhed 
 • Arbejdsudleje
 • Momsregistrering i udlandet
 • Iværksætterselskab 1.1.2014 og mere
 • Uventede opgaver sætter revisor under tidspres
 • Små virksomheder med flerårige underskud

 Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer 3-2013

 

Danske Revisorer nr. 03/2013

 • Bødestørrelser helt ude af proportioner
 • Skat og afgifter skal sættes ned
 • Assistancestandard ændres 1. juli 2013 
 • Moms ved afhentningssalg til udlandet
 • Lønadministration for kunder - et overset vækstområde
 • Erhvervsstyrelsens  erklæringsstandard om udvidet gennemgang
 • Hvad sker der mon hos SKAT?

 Læs som PDF fil her

 

Danske Revisorer 2-2013

 

Danske Revisorer nr. 02/2013

 • Ulovlige aktionærlån og skattepligt
 • Ændringer i renteloven og inkassebekendtgørelsen
 • Moms ved overarbejde 
 • Anvendt regnskabspraksis og årsregnskabet
 • Udland - hvordan er reglerne
 • Selskabsloven indfører iværksætterselskaber
 • Grænsehandel - underkendt af tidl. praksis
 • USA-praksis kan effektivisere

 Læs som PDF fil her

 

danske revisorer - 1.2013

 

Danske Revisorer nr. 01/2013

 • Beskatning af investeringsbeviser
 • Ny uddannelse til godkendt revisor
 • Moms i bagagen 
 • Digitale regnskaber
 • Ligningsfrister på skatteområdet
 • Revisorer i udlandet
 • Skærpet praksis ved EU-handel
 • Parcelhusreglen - igen
 • Ejendomsvurderinger - erhvervsejendomme

 Læs som PDF fil her

 

danske revisorer 4.2012

  

  Danske Revisorer nr. 04/2012

 • Skattereglernes stadige forandring
 • Revisors rolle ved aktionærlån
 • Momsreglerne ved istandsættelse af ejendomme 
 • Fakturering og periodisering
 • Digital betaling af store køb af varer og tjenesteydelser
 • Farvede sedler giver arbejdsglæde og salg
 • Virksomhedsrådgivere mangler selvkritik
 • Skal en revisor være synlig online?

 Læs som PDF fil her

 

danske revisorer - 3.2012 

  

Danske Revisorer nr. 03/2012

 • Revisors rådgivning ved generationsskifte
 • Mere kunderådgivning og mindre bogføring
 • Forhøjet afskrivningsgrundlag ved køb af nye driftsmidler 
 • Ændring i anvendt regnskabspraksis
 • Reglerne for kørsel i varebiler ændres
 • Når regnskabet leveres med følelse
 • Omvendt betalingspligt på metalskrot
 • Revisionsstandarder ændret 1.7.2012

 Læs som PDF fil her

 

danske revisorer - 2.2012

 

Danske Revisorer nr. 02/2012
 • Intern kvalitetskontrol
 • Familielån og skat
 • Moms - fradrag for mad og drikke  
 • Fleksjob kostede arbejdsgiver 9 måneders løn
 • Moms i foreninger
 • Fusion og spaltninger - gældende regler
 • Persondata - udfordringer for arbejdsgiver
 • Den udskældte sukkerafgift

 Læs som PDF fil her

 

danske revisorer - 1.2012

 

Danske Revisorer nr. 01/2012
 • Aftaler om fleksible lønpakker
 • Problemstillinger vedrørende virksomhedsoverdragelse
 • Moms - fradrag for mad og drikke  
 • Revisors påtegninger - nye krav i 2012
 • Persondata - udfordringer for arbejdsgiveren
 • Afgiftsstigninger og afgiftsomlægninger
 • Servicefradraget - Håndværkerfradraget

 Læs som PDF fil her

 

danske revisorer - 4.2011

 

Danske Revisorer nr. 04/2011
 • Valg af virksomhedsform
 • Virksomheders regnskaber digitaliseres
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Udlejning af sommerhuse  
 • Persondata
 • Den moderne revisor
 • Moms - opstart eller afvikling af virksomhed
 • Kvalitetskontrollen 2010

 Læs som PDF fil her

 

danske revisorer - 3.2011

  

Danske Revisorer nr. 03/2011
 • Iværksætteraktier
 • Excel og Word til XBRL
 • Moms - handel med brugte varer
 • Selskabskapital - stiftelse af selskab 
 • Desværre - den går ikke længere
 • Seniornedslag
 • Fedtafgiften
 • Ferre regler og mere vækst

 Læs som PDF fil her

 

danske revisorer - 2.2011

 

Danske Revisorer nr. 02/2011
 • Leasing
 • Bestyrelsesansvar
 • Etableringskonto og iværksætter
 • Integration - den logiske mulighed
 • Godtgørelse - ansættelsesbevis
 • Undervisning - momslovens §13
 • Aktuelt om moms
 • Told - har revisor en rolle

  Læs som PDF fil her

 

danske revisorer - 1.2011

 

Danske Revisorer nr. 01/2011
 • Skattemæssige låneomkostninger
 • Debitorskifte - virksomhedsoverdragelse under rekonstruktion
 • Gevinst og tab på fordringer
 • Aktiebeskatning for selskaber
 • Skattefrie godtgørelser
 • Den nye selskabslov
 • Moms på byggegrunde og bygninger

 Læs som PDF fil her

 

danske revisorer - 4.2010

 

Danske Revisorer nr. 04/2010
 • Virksomhedspant - i korte træk
 • Skattemæssig behandling af fordringer og gæld
 • Momsfradrag for bespisning
 • Opsigelser i praksis
 • Sundhedsforsikring
 • Fradrag for sponsorkontrakter
 • Aktuelt om moms

 Læs som PDF fil her

 

danske revisorer - 3.2010

 

Danske Revisorer nr. 03/2010
 • Nye regler om rekonstruktion
 • Moms - tab på debitorer
 • Lempelse af revisionspligten
 • Hotel og restaurationsmoms
 • Beskatning af hovedaktionærers personalegoder
 • Kort om ansættelseskontrakter
 • Aktuelt om moms

 Læs som PDF fil her

 

danske revisorer - 2.2010

 

Danske Revisorer nr. 02/2010
 • Ejeraftale og den nye selskabslov
 • De nye momsregler
 • Fra selvangivelse til skattesag
 • Kunst med fradragsret
 • Kapitalejeres transaktioner med sine selskaber
 • Moms - ændringer i Forrspakke 2.0
 • Skat og kantiner

 Læs som PDF fil her

 

danske revisorer - 1.2010

 

Danske Revisorer nr. 01/2010
 • Advokat og revisoromkostninger
 • Selskabers acontoskat i 2010
 • Den nye selskabslov
 • Indberetning af personalegoder
 • Aktuelt om moms
 • Sikkerhedsstillelse for virksomheders skat og moms
 • Ophævelse af mindsterentereglen

 Læs som PDF fil her