Hvis din virksomheds aktivitet er faldet så meget, at du ikke længere har mulighed for at holde medarbejderne beskæftiget – enten afledt af manglende aktivitet eller som følge af likviditetsknaphed – kan du i stedet for afskedigelse af medarbejderne, hjemsende disse i en periode og opnå ret til kompensation.


Følgende betingelser gælder:

 • Varslet antal afskedigelser skal udgøre mindst 30% af medarbejderstyrken eller mindst 50 medarbejdere
 • Medarbejderen skal have den forventede løn, dvs. der må ikke være aftalt lønnedgang (for medarbejdere med variabelt timetal er det gennemsnittet for de seneste 3 eller 12 måneder)
 • De varslede medarbejdere må ikke opsiges i en periode frem til og med 9. juni 2020
 • Der skal være indgået ansættelsesaftale med medarbejderen før d. 9. marts 2020
 • Ansættelsen skal være med fast arbejdssted i Danmark.
 • Virksomheden skal være registret i CVR.

Ved anvendelse af reglerne, kan der opnås:

 • 75% kompensation af lønnen, dog max. kr. 30.000 for funktionærer pr. måned pr. medarbejder på fuld tid
 • 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. for ikke-funktionærer og elever pr. måned pr. medarbejder på fuld tid
 • Der gives ikke kompensation for løsarbejdere (dvs. når der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage)

Lønnen defineres som samlede medarbejderens a-indkomst (inkl. AM-bidrag) og de samlede bidrag til ATP og pension.

Hjemsendte medarbejdere skal yde 5 dage over den 3 måneders periode, og det kan gøres ved at afholde ferie, feriefridage eller afspadsering. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan medarbejderen afholde forskudsferie med feriedagene optjent i 2019 eller tage fri uden løn.

Ansøgning om kompensation søges på virksomhedsguiden.dk - der skal benyttes medarbejdersignatur fra den virksomhed som ansøger.

Ved indsendelse af ansøgningen skal der oplyses følgende:

 • antal medarbejdere
 • medarbejdernes cpr nr.
 • antal timer og lønnen for hver medarbejder
 • perioden hjemsendelsen forventes at vare
 • ledelsen skal afgive tro og love erklæring på at oplysningerne er korrekte

Efter Coronakrisens afslutning kan Erhvervsstyrelsen kræv udlevering af oplysninger til kontrol af kompensationen, og her vil Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt kræve revisorbistand. Her vil formentlig skulle indsendes dokumentation for

 • lønniveau
 • at medarbejderen var ansat før 9/3
 • at der var sket hjemsendelse

Vi anbefaler at virksomhederne udsender hjemsendelsesbrev til medarbejderne og får dokumenteret at medarbejderne har modtage det.  

 

FDR Foreningen Danske Revisorer anbefaler, at du følger de løbende nyheder der gives om hjælpepakker, restriktioner for virksomheder mv. Du kan finde information herom samt svar på en lang række aktuelle
spørgsmål om støtte, fristudsættelse mv. på Virksomhedsguiden.dk her.

Som FDR-medlem har du tillige adgang til at kontakte SMVdanmarks specialister og stille spørgsmål i vores Spørgsmål/svar funktion på medlemswebsiden.

Tilmeld dig FDRs nyhedsmail - så modtager du løbende opdatering om hjælpepakkerne.