Kompensation for omsætningstab til ejere af virksomheder med op til 10 ansatte

 

Taber virksomheden mere end 30% af sin sædvanlige eller planlagte omsætning i perioden 9. marts –  9. juni 2020, vil du som selvstændig eller ansat reel ejer kunne søge kompensation. Tabet opgøres som udgangspunkt i forhold til et gennemsnit af realiseret for 2019 – eller samme periode 2019, hvis perioden afviger fra gennemsnittet (f.eks. sæsonudsving).

Kompensationen udgør 75% af den tabte omsætning, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned (dog maksimalt kr. 46.000 pr. måned hvis der er medarbejdende ægtefælle i virksomheden). Tabet skal være relateret til den aktuelle Coronakrise. 

Krav til virksomhedsejeren

 • har dansk CPR nr
 • er beskæftiget i virksomheden i væsentligt omfang
 • ejer minimum 25% af virksomheden og er registret som reel ejer i CVR.

Krav til virksomheden:

 • var i registret i CVR inden d. 9. marts 2020
 • forventer et omsætningstab på minimum 30% i perioden 9/3 - 8/6 2020, opgjort i forhold til perioden 1/4 - 30/6 2019
  • Hvis ovenstående periode ikke kan benyttes, kan perioden 1/12 2019 - 28/2 2020 benyttes
  • Hvis virksomheden ikke har eksisterede i 3 mdr. benyttes perioden fra stiftelsen frem til 9/3 2020 - dog minimum en mdr.
 • maximalt har hvad der omregnet svare til 10 fuldtidsansatte
 • har en omsætning på mindst kr. 10.000 pr. måned
  • Udregnet som et gennemsnit af omsætningen i 2019 hvis virksomheden har haft aktivitet i hele 2019.
  • Hvis virksomheden er etableret før 10//3 2019, benyttes den gennemsnitlige omsætning i perioden 10/3 2019 - 9/3 2020
  • Hvis virksomheden er etableret efter 9/3 2019, benyttes den gennemsnitlige omsætningen fra stiftelsen frem til 9/3 2020 (dog min. en mdr.) 

Virksomhedsejeren (og en evt. medarbejdende ægtefælle) må ikke have en indtægt på mere en kr. 800.000 i 2020.

 

Kompensation for omsætningstab til B-Indkomst modtagere

 En selvstændig (freelance. kunstnere m.fl.) der:

 • har et dansk cpr nr.
 • har haft indtægter som b-indkomst inden d. 9. marts 2020
 • forventer et indtægtstab på b-indkomst på minimum 30% i 2020 i forhold til perioden 1/4 - 30/6 2019.
  • Hvis ovenstående ikke kan benyttes, kan perioden 1/12 2019 - 28/2 2020 benyttes
  • Hvis der ikke har været b-indkomst i 3 mdr., benyttes perioden fra første b-indkomst og frem til d. 9/3 2020
 • har en b-indkomst på mindst kr. 10.000 pr. måned:
  • Udregnet som et gennemsnit af b-indkomsten i 2019 hvis personen har haft b-indkomst i hele 2019.
  • Hvis personen har haft b-indkomst forud for 10//3 2019, benyttes den gennemsnitlige b-indkomst i perioden 10/3 2019 - 9/3 2020
  • Hvis personen har første registeret b-indkomst efter 9/3 2019, benyttes den gennemsnitlige b-indkomst fra første registeret b-indkomst frem til 9/3 2020 (dog min. en mdr.)

B-indkomstmodtageren må ikke have en indtægt på mere en kr. 800.000 i 2020.

En selvstændig som både driver selvstændig virksomhed og har b-indkomst skal vælge at søge om kompensation for omsætningstab eller tab af b-indkomst. Dvs. hvis den selvstændige ikke når minimumsomsætning på kr.10.000, eller minimumskravet for b-indkomst på kr. 10.000, er vedkomne ikke berettigede til kompensation.  

Ansøgningsfristen er 30/6 2020 og fristen for efterfølgende indsendelse af dokumentation er den 8. december 2020

 

FDR Foreningen Danske Revisorer anbefaler, at du følger de løbende nyheder der gives om hjælpepakker, restriktioner for virksomheder mv. Du kan finde information herom samt svar på en lang række aktuelle
spørgsmål om støtte, fristudsættelse mv. på Virksomhedsguiden.dk her.

Som FDR-medlem har du tillige adgang til at kontakte SMVdanmarks specialister og stille spørgsmål i vores Spørgsmål/svar funktion på medlemswebsiden.

Tilmeld dig FDRs nyhedsmail - så modtager du løbende opdatering om hjælpepakkerne.