Kompensation for virksomhedens faste omkostninger

Oplever virksomheden et tab af omsætningen på mere end 40% afledt af Coronakrisen, kan der søges kompensation af faste omkostninger, f.eks. husleje, el/varme osv. Refusionen udgør mellem 25-80% af udgifterne. Dog kan virksomheder, som er ramt af forbud og skal lukke, få kompensation på 100% af de faste omkostninger. De faste omkostninger i de 3 måneder skal minimum udgøre kr. 25.000, og der dækkes 80% af omkostningen til den krævede revisorbistand.

Virksomheden skal:

 • være registret i CVR inden d. 9. marts 2020
 • forvente et omsætningstab på minimum 40% i perioden 9/3 - 8/6 2020 i forhold referenceperioden som er:
  • perioden 1/4 - 30/6 2019
  • hvis virksomheden ikke har haft omsætningen i ovenstående perioden, benyttes perioden 1/12 2019 - 29/2 2020
  • hvis virksomheden ikke har haft omsætning i hele ovenstående periode, benyttes perioden fra stiftelsen og frem til 9/3 2020, dog minimum en måned. 
 • have faste omkostning, som kan give kompensation på minimum kr. 25.000 i de 3 måneder.

Hvad kan der søges til:

 • der kan søges til dokumenterbare faste omkostninger i perioden 9/3 - 8/6 2020.
 • der kan maksimalt søges kompensation for kr. 60 mio. pr. virksomhed.
 • der kan maksimalt modtages kompensation svarende til nedgangen i omsætningen

Særligt for virksomheder der er lukket ved påbud:

 • Der kan opnås 100% kompensation hvis der ikke har været omsætning så længe påbuddet er gældende
 • Hvis der har været omsætningen i perioden, kan der maksimalt modtages 80% kompensation (f.eks. hvis en restaurant har været åben for take away) 
 • Hvis virksomheden kun er lukket efter påbud i en del af perioden, kan der søges for de to perioder hver for sig.

Der ydes følgende kompensation:

 • Hvis der er omsætningsnedgang på mellem 80 - 100 procent - ydes der tilskud til 80% af de opgjorte faste omkostninger
 • Hvis der er omsætningsnedgang på mellem 60 - 80 procent - ydes der tilskud til 50% af de opgjorte faste omkostninger
 • Hvis der er omsætningsnedgang på mellem 40 - 60 procent - ydes der tilskud til 25% af de opgjorte faste omkostninger
 • Der ydes kompensation på 80% af omkostningerne til revisorbistand i forbindelse med denne ansøgning

Hvilke omkostninger kan der søge kompensation for:

 • Faste omkostning:
  • som er dokumenterbare
  • som er relateret til virksomhedens aktiviteter
  • som er uafhængige af virksomhedens salg, produktion og distribution
  • som virksomheden ikke med rimelighed har kunne afværge
 • der ydes (efter denne ordning) ikke kompensation til lønninger - defineret som bruttolønnen inkl. de samlede ATP og pensionsbidrag
 • nedskrivning på let fordærvelige varer med mindre end en måneds holdbarhed.
 • omkostning til revisorpåtegningen til denne ansøgning (såfremt der bevilliges kompensation) - dog maks. kr. 16.000

Omkostninger skal opgøre og grupperes således:

 • Husleje
 • Leje- og leasingomkostninger
 • Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver
 • Omkostninger til el og opvarmning
 • Nødvendig løbende rengøring
 • Ejendomsskatter
 • Licenser på anvendelse af software m.v.
 • Abonnementer (herunder forsikringer)
 • Øvrige faste Omkostninger
 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 • Renteomkostninger og gebyrer
 • Nedskrivninger på letfordærvelige varer.
 • Nedskrivninger på ferskt kød der nedfryses (gælder kun slagterier

Virksomheden kan søge kompensation en gang i perioden, tilskuddet reguleres efterfølgende i forhold til den faktiske omsætningsnedgang og de faktiske afholdte faste omkostninger.

Virksomheden skal selv opgøre omsætningen for referenceperioden i forbindelse med ansøgningen og efterfølgende indmelde den faktiske omsætningsnedgang.

Ansøgningen skal ske hos Erhvervsstyrelsen og skal indeholde en tro og love-erklæring fra virksomheden om hvor meget omsætningen forventes at falde og at omsætningsnedgangen skyldes Coronakrisen.

Opgørelsen af omkostningerne skal påtegnes af en uafhængig godkendt (statsautoriserede eller registrerede) revisor, med en erklæringen med høj grad af sikkerhed.

 

FDR Foreningen Danske Revisorer anbefaler, at du følger de løbende nyheder der gives om hjælpepakker, restriktioner for virksomheder mv. Du kan finde information herom samt svar på en lang række aktuelle
spørgsmål om støtte, fristudsættelse mv. på Virksomhedsguiden.dk her.

Som FDR-medlem har du tillige adgang til at kontakte SMVdanmarks specialister og stille spørgsmål i vores Spørgsmål/svar funktion på medlemswebsiden.

Tilmeld dig FDRs nyhedsmail - så modtager du løbende opdatering om hjælpepakkerne.