Aktuelle tiltag, påbud og anbefalinger

(Artiklen opdateres løbende i takt med at der kommer ny information)

Der tilgår mange informationer i disse dage vedrørende påbud, anbefalinger og hjælpepakker – som en konsekvens af Coronasmitte og bestræbelserne på at begrænse smittespredningen.

Tilmeld dig FDRs nyhedsmail - så modtager du løbende opdatering om hjælpepakkerne.


Mange af disse initiativer, påbud medfører restriktioner for virksomheder, foreninger, organisationer m.fl. Som følge heraf mister virksomhederne indtjening. Den manglende indtjening og heraf afledt akutte likviditetsudfordring, forsøges løbende afhjulpet igennem myndighedernes vedtagelse af hjælpepakker mv.


Vi har samlet et overblik over de aktuelt gældende påbud, hjælpepakker mv.:

Hjælpepakker til virksomheder

Der er etableret en række hjælpepakker til virksomheder afledt af den aktuelle sundhedskrise. Nedenfor er foranstaltninger rettet mod mindre virksomheder oplistet:

 

Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere

 

Kompensation for omsætningstab til selvstændige eller mindre erhvervsdrivende

 

Kompensation for virksomhedens faste udgifter

  

Udvidet adgang til lønrefusion – sygedagpenge

Er du som selvstændig eller er din medarbejder syg pga. Corona (inkl. karantæne) kan du i perioden 27. februar 2020 til 1. januar 2021 opnå refusion fra første sygedag – dette gælder både refusion for medarbejdere og for selvstændig erhvervsdrivende. For anden sygdom end Coronavirus gælder de almindelige regler.

Karensperioden for selvstændige på 2 uger er midlertidig suspenderet.

Ansøgning sker digitalt via den allerede etablerede løsning; Nemrefusion.dk.

 

Ændrede indberetnings- og betalingsfrister – moms

De normale indberetningsfrister kan fortsat benyttes, hvilket kan være relevant hvis virksomheden skal have moms retur.

Vær opmærksom på at fristerne for indberetning af EU-salg uden moms og indberetning samt betaling af One Stop moms er uændret.

Halvårsmoms:

1. halvår 2020
Indberettes normalt senest 1. september 2020, ny frist 1. marts 2021
 
2. halvår 2020
Indberettes normalt senest 1. marts 2021, ingen ændring.
 
Kvartalsmoms:
 
1. kvartal 2020
Indberettes normalt senest 2. juni 2020, ny frist er 1. september 2020
 
2. kvartal 2020
Indberettes normalt senest 1. september 2020, ingen ændring.
 
Månedsmoms
 
Marts 2010
Indberettes normalt 27. aprili 2020, ny frist er 25. maj 2020
 
April 2020
Indberettes normalt 25. maj 2020, ny frist er 25. juni 2020
 
Maj 2020
Indberettes normalt 25.juni 2020, ny frist er 27. juli 2020

 

Ændrede betalingsfrister – A-skatter/AM-bidrag (arbejdsgivere)

For mindre arbejdsgivere:

Løn april: Betalingsfrist 11. maj udskydes til 10. september 2020
Løn maj:  Betalingsfrist 10. juni udskydes til 12. oktober 2020
Løn juni:  Betalingsfrist 10. juli udskydes til 10. november 2020

Indberetningsfristerne er uændrede.

For større arbejdsgivere:

Løn april: Betalingsfrist 30. april udskydes til 31. august 2020
Løn maj:  Betalingsfrist 31. maj udskydes til 30 september 2020
Løn juni:  Betalingsfrist 30 juni udskydes til 30. oktober 2020

Indberetningsfristerne er uændrede.

Ændrede betalingsfrister – B-skat (personligt selvstændige)

Rate april: Betalingsfrist 20. april udskydes til 22. juni 2020
Rate maj: Betalingsfrist 20. maj udskydes til 21. december 2020

Du skal ikke foretage dig noget, idet opkrævningerne (og evt. PBS-betalinger) af B-skat tilpasses automatisk.

B-skat i marts kan ændres ved at tilpasse forskudsregistreringen for 2020. Du skal da samtidig bede din bank afvise betalingen af B-skat den 20. marts 2020. Hvis betalingen gennemføres, og du har nedjusteret din forskudsregistrering – vil Skattestyrelsen april tilbagebetale den for meget betalte B-skat (eventuelle restancer modregnes).

Hvad gør jeg, hvis jeg vil betale mine skatter/afgifter til de oprindelige frister

Hvis din virksomhed ikke er påvirket af Coronakrisen eller du har den likviditet der skal til, for at betale skatter og moms indenfor de oprindelige betalingsfrister, skal du via skats tast-selv løsning hæve grænsen
for udbetaling fra skattekontoen, den kan frem til 30. novmber 2020 hæves til 10. mio. kr. Skat anbefaler, at mindre virksomheder hæver grænsen til mindst kr. 200.000.

Hvis du ikke hæver grænsen, vil virksomheden automatisk modtage betalinger retur – idet disse da først opkræves til betaling på de udskudte betalingsterminer.

 

Påbud/Forbud


Der er fra 18. marts 2020 kl. 10:00 indført følgende forbud (opdateres ved yderligere tiltag):

 • Arrangementer, aktiviteter og begivenheder må ikke omfatte mere end 10 personer. Forbuddet gælder både udendørs og indendørs arrangementer – uanset om de er offentlige eller private (omfatter f.eks. sportsbegivenheder, generalforsamlinger, messer/udstillinger osv.)
 • Undtaget er samling af flere end 10 personer i kollektiv trafik (bus, tog, færger), butikker samt tilstedeværelse på almindelige arbejdspladser
 • Undtaget er tillige samling i private hjem – men myndighederne anbefaler dog kraftigt, at sådanne arrangementer aflyses/udskydes

Virksomheder, der skal lukke - afledt af forbud

Visse virksomhedstyper har fra 18. marts 2020 kl. 10:00 forbud mod udøvelse af erhverv (skal holdes lukket). Disse omfatter:

 • Natklubber, diskoteker, barer, værtshuse/bodegaer, caféer, restauranter – dog således at der fortsat må tilbydes levering/udbringning af mad (take away).
 • Caféer og restauranter, der udbringer mad skal overholde sundhedsmyndighedernes hygiejneanbefalinger. Yderligere skal der opsættes informationsmateriale om COVID-19, sikres adgang til
  vand/sæbe eller håndsprit samt sikre behørig afstand mellem kunderne
 • Storcentre og butikker i storcentre – bortset fra dagligvarebutikker og apoteker
 • Sports- og fritidsfaciliteter, omfattende idrætshaller, fitness, biografer, legelande, teatre, svømmehaller og badeland samt solcentre. Lukning omfatter ikke genoptræningscentre i forbindelse med
  sygehuse, plejehjem, fysioterapeuter mv.
 • Frisører og frisørsaloner, tatovører, massører, kosmetologer og andre liberale erhverv det medfører tæt fysisk kontakt mellem udbyder og kunde. Lukning omfatter ikke behandlinger udført af autoriserede sundhedspersoner.

Lukningskravet for de anførte gælder foreløbig til den 30. marts 2020 (til og med 29. marts 2020), men kan blive forlænget.

Særlige krav til detailhandel i butikker:

Fra 18. marts 2020 kl. 10 skal alle butikker sikre følgende:

 • Gulvareal på mindst 4 m2 pr. kunde (kan medføre begrænsninger i antal kunder i butikken ad gangen)
 • Alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes hygiejneanbefalinger
 • Opsætning af informationsmateriale om COVID-19 (symptomer, hygiejne og hensigtsmæssig adfærd)
 • Så vidt mulig giv adgang til vand/sæbe eller håndsprit til kunder
 • Sikre brug af handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer (f.eks. bagerudsalg, salg fra delikatesse mv.)
 • Sikre behørig kundeafstand – også ved køsituationer, f.eks. igennem afstandsmærkning

Politiet kan udstede bøder på kr. 5.000 ved overtrædelse af påbud til butikker samt ved brud på lukkepåbud jf. ovenfor. Der er bemyndigelse til højere bøder, ved gentagelsestilfælde.

Restriktioner vedrørende rejse til/fra Danmark

Der er fra 14. marts 2020 indført generel grænselukning. Ved hjemkomst fra udlandet efter denne dato opfordres kraftigt til 14 dages karantæne.

Der er i karantæneperioden indrømmet udvidet refusionsret for arbejdsgiver, idet karantæne ved hjemkomst fra udlandet sidestilles med sygdom.

 

FDR Foreningen Danske Revisorer anbefaler, at du følger de løbende nyheder der gives om hjælpepakker, restriktioner for virksomheder mv. Du kan finde information herom samt svar på en lang række aktuelle
spørgsmål om støtte, fristudsættelse mv. på Virksomhedsguiden.dk her.

Som FDR-medlem har du tillige adgang til at kontakte SMVdanmarks specialister og stille spørgsmål i vores Spørgsmål/svar funktion på medlemswebsiden.

Tilmeld dig FDRs nyhedsmail - så modtager du løbende opdatering om hjælpepakkerne.