Danske Revisorer
Danske revisorer udkommer 4 gange om året og sendes automatisk til alle medlemmer af foreningen.
Danske Revisorer kan også bestilles i serviceabonnement og udsendes til dine kunder eller forretningsforbindelser som led i din løbende information og markedsføring.


Nyt fra din revisor
Nyt fra din revisor
udkomme 3 gange om året - i henholdsvis juni, september og december måned.
Nyt fra din revisor indeholder aktuel faglig information af generel interesse for jeres kunder og øvrige forretningsforbindelser og er derfor et godt bidrag til markedsføringen af jeres virksomhed.

FDR Nyt
FDR Nyt er en information der udsendes som PDF fil til medlemmer ca. en gang om ugen og indeholder aktuel faglig information der sikre at du som medlem er opdateret med de sidste nye love, afgørelser, bekendtgørelser mv.

FDR Info
FDR Info er en information der udsendes som PDF fil til medlemmerne efter behov og indeholder information om foreningens virke, nye tiltag, intern orienteringn samt anden relevant information der ikke medtages i FDR Nyt