Udskriv

Foreningen Danske Revisorer har udarbejdet en Hvidvaskpakke til sine medlemmer, som medlemskabet giver fri adgang til.

Pakken består af:

  1. Inspiration til en hvidvaskpolitik for din virksomhed
  2. Fire skemaer til kundekendskabprocedurerne og risikovurdering af kunderne
  3. Eksempel på en PEP erklæring (hvor kunden erklærer om de er en "Politisk Eksponeret Person" i familie med en PEP eller samarbejdspartner til en PEP)
  4. Excelfil til søgning på kunder i EU's sanktionsdatabase.

Hvidvaskpolitikken er kun ment som inspiration til at udarbejde sin egen politik og vurderinger som vedrører hvidvaskloven. Det skyldes, at det udtrykkeligt fremgår af lovgivningen (forarbejderne), at der ikke kan benyttes branchestandarder.

Dokumenterne er senest opdateret i oktober 2019 efter offentliggørelsen af Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven.

Pakken er udarbejdet af FDR's næstformand, Carsten Hedegaard Fohlmann.