Udskriv

 

FDR har indgået en aftale med Faglig Afdeling A/S om rådgivning til FDR-medlemmer indenfor revision, regnskab, erklæringer samt kvalitetsstyring og -kontrol.

Aftalen omfatter revisors spørgsmål, der skal være konkrete, præcise og enkeltstående. Det kan også være helt enkle spørgsmål om f.eks. formulering af en erklæring. Spørgsmål skal kunne forventes besvaret af Faglig Afdeling på 1 time pr. spørgsmål.

Spørgsmålene formuleres skriftligt på foreningens medlemshjemmeside under "Spørgsmål-svar" (kræver login), som herefter tilknyttes en ekspert hos Faglig Afdeling.

Denne form for assistance er gratis for FDR-medlemmer.