Udskriv

Foreningen optager kvalificerede revisorer som medlemmer ud fra følgende optagelsesprocedurer:

Revisorer

Bestyrelsen har nedsat et optagelsesudvalg, som vurderer ansøgernes kvalifikationer på grundlag af mindst 2 kunderegnskaber (kundenavnet behøver ikke at fremgå) og en straffeattest. Vi vil returnere regnskaberne efter endt brug. Sammen med optagelsen i foreningen skal du tegne en revisoransvarsforsikring, en rådgiveransvarsforsikring og en garantiforsikring, hver på minimum kr. 500.000.

Foreningen samarbejder med Din Forsikringsmægler og HDI Danmark om forsikringerne, hvilket giver medlemmerne en ”billig” forsikring. Det er kun som medlem af FDR, at du kan tegne en garantiforsikring, og det er ikke kun en sikkerhed for dig, men i høj grad også for  kunderne. Du bedes indsende følgende til FDR’s sekretariat:

Er du nystartet, kan der dispenseres fra kravet om fremsendelse af kunderegnskaber. Din ansøgning om medlemskab vil blive videresendt til optagelsesudvalget, som vil arbejde hurtigt med ansøgningen.

Registrerede revisorer

Er du registreret revisor, vil registreringen være kvalifikationsgrundlag, og vi kan derfor optage dig administrativt. Sammen med optagelsen i foreningen skal du tegne en revisoransvarsforsikring og en rådgiveransvarsforsikring hver på minimum kr. 2.000.000 og en garantiforsikring på minimum kr. 500.000. Foreningen samarbejder med Alm. Brand om forsikringerne, hvilket giver medlemmerne en ”billig” forsikring. Du bedes indsende følgende til FDR’s sekretariat:

Din ansøgning om medlemskab vil blive behandlet hurtigst muligt efter modtagelse af ansøgningen.

Statsautoriserede revisorer

Er du statsautoriseret revisor, vil beskikkelsen være kvalifikationsgrundlag, og vi kan derfor optage dig administrativt. Sammen med optagelsen i foreningen skal du tegne en revisoransvarsforsikring og en rådgiveransvarsforsikring hver på minimum kr. 2.000.000 og en garantiforsikring på minimum kr. 500.000. Foreningen samarbejder med Alm. Brand om forsikringerne, hvilket giver medlemmerne en ”billig” forsikring. Du bedes indsende følgende til FDR’s sekretariat:

Din ansøgning om medlemskab vil blive behandlet hurtigst muligt efter modtagelse af ansøgningen.