Høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af revisorloven (Høring 2)

Til denne høring havde bestyrelsen kommentarer til to af bekendtgørelserne, der var sendt i høring. 

I bekendtgørelse om kvalitetskontrol fremgår det, at kvalitetskontrollanterne skal indrapportere deres timesatser. Bestyrelsen for Foreningen Danske Revisorer stiller sig i høringssvaret uforstående overfor, at timeprisen skal være forskellig. FDR opfordrer derfor Erhvervsstyrelsen til at sætte en fast timepris, som alle kontrollanter er underlagt.

I bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer fremgår det, at FSR-Danske Revisorer har fået tildelt opgaverne i tilknytning til afholdelse af revisoreksamen. Bestyrelsen for Foreningen Danske Revisorer opfordrer i nærværende høringssvar til, at afholdelse af revisoreksamen skal være et samarbejde mellem Danmarks brancheorganisationer fremfor, at det er en enkelt brancheorganisation, der er udvalgt.

Læs høringssvaret her.

 

Høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af revisorloven (Høring 1)

Til denne høring havde bestyrelsen en kommentar til udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet.

Der står anført, at der ved indbringelse af sager for Revisornævnet skal medfølge et klagegebyr på 500 kroner. Der er dog forskellige myndigheder samt foreninger, der ikke skal betale dette gebyr - blandt andet FSR-Danske Revisorer. Bestyrelsen finder det ikke i orden, at Foreningen Danske Revisorer ikke også står nævnt som fritaget for dette klagegebyr, hvilket bestyrelsen anmoder om at få ændret i bekendtgørelsen.

Se FDR's høringssvar her

 

Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love

Færre bøder i fremtiden - det er, hvad Erhvervsstyrelsens forslag til ny revisorlov indebærer.

FDR har overfor politikerne de sidste par år tydeliggjort vigtigheden af en alternativ strategi ved sanktionering ifm. kontrollen af revisorer, så formelle fejl blot fører til påtale og vejledning frem for urimelige store bøder.

Vi er nu blevet hørt, hvilket er glædeligt for branchen. Af forslaget fremgår det nemlig, at kontrollen fremover vil have fokus på anbefalinger til forbedringer, og at mindre sager i højere grad skal afsluttes med påbud/påtale fremfor bøder.

Se FDR's høringssvar her.