Optagelses- og responsumudvalg:    Hanne Henningsen
  Søren Skree Nielsen
   
   
Lovudvalg:
Carsten Fohlmann
  Tom Picano 
   
   
Kommunikation- og markedsføringsudvalg:       Henrik Wilson
  Charlotte Elwain
   
   
Kursusudvalg: Charlotte Elwain
   
   
Værktøjsudvalg: Carsten Fohlmann
  Tom Picano
   
   
Vedtægtsudvalg:  Henrik Wilson
   
   
Økonomi- og personaleudvalg: Arne Jakobsen
  Henrik Wilson