Sådan opfylder du kravene til Hvidvask- og Persondataloven

Kurset vil gennemgå hvilke krav der i henholdsvis Hvidvaskloven og Persondataloven stilles til revisorer og bogholdere.

Tidspunkt: 21-11-2019 kl. 08.30 - 16.30
Sted: Comwell Korsør
Underviser(e): Carsten H. Fohlmann, revisor FDR, Contar ApS og Mikkel Tranemose, Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn
Pris medlemmer / andre: 1.400,00 / 2.800,00
Pris kursusmappe: 300,00
Timer Retslige krav og standarder: 8,00

På kurset vil vi i første del gennemgå hvidvasklovens krav til revisor, herunder:

  • Introduktion til hvidvaskloven
  • Kravene til virksomhedsvurderingen
  • Kravene til kundekendskab og -vurderingen
  • Gennemgang af FATF’s guide til revisorer om den risikobaserede tilgang
  • Hvad gør du ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering
  • Uddannelse og overvågning af medarbejdere.

Gennemgangen vil tage udgangspunkt i FDR’s hvidvaskpakke.

Mikkel Tranemose fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn fortæller hvordan et kontrolbesøg foregår samt om hvilke fejl og mangler tilsynet oftest finder ved kontrolbesøg hos revisorer og bogholdere.

I anden del gennemgås de områder i persondatalovgivningen som har særlig interesse for revisorer, herunder:

  • Definitioner i persondataloven
  • Virksomhedens persondatapolitik
  • Persondata- og behandlingsfortegnelse
  • Databehandleraftaler med kunder og leverandører

For dem som er interesseret vil Torben Nordquist fra Foreningen PersondataSmiley præsenterer Smileyordningen, som giver dig mulighed for at hjælpe dine kunder med at overholde persondatalovgivningen. Præsentationen foregår efter kurset (dvs. ca. kl. 16.30 – 17.00)

Carsten Hedegaard Fohlmann er uddannet Cand.merc.aud. fra CBS og har drevet Contar Regnskab ApS i 25 år. Carsten er desuden næstformand i FDR - Foreningen Danske Revisorer og har udarbejdet værktøjerne Hvidvaskpakken og Persondatapakken for FDR og Cereda samt Kvalitetssikringsystemet FDRaudit for FDR. Carsten repræsenterer desuden FDR i Finanstilsynets Hvidvaskforum+.

Mikkel Tranemose er fuldmægtig i Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn.

Torben Nordquist er partner i Data Protection Service ApS og Daglig leder i foreningen PersondataSmiley

Målgrupper: Indehavere eller anden hvidvask- / persondataansvarlig i mindre revisions- eller bogholderivirksomheder.