Årsregnskabsloven klasse A + B

Formålet med kurset er at give kursisterne et brush-up på Årsregnskabslovens regler med fokus på klasse A og B.

Tidspunkt: 24-09-2019 kl. 08.30 - 16.30
Sted: Trinity Hotel og Konference, Fredericia
Underviser(e): Per Kristensen, statsautoriseret revisor, 2+ Revision Statsaut. Revisionsanpartsselskab
Pris medlemmer / andre: 1.400,00 / 2.800,00
Pris kursusmappe: 300,00
Timer Retslige krav og standarder: 8,00

Formål

Formålet med kurset er at give kursisterne et brush-up på Årsregnskabslovens regler med fokus på klasse A og B.

Indhold

Kurset omfatter en grundig gennemgang af regelsættet for klasse A og B og vil herefter tage udgangspunkt i regnskabsposter og øvrigt regnskabsindhold, som erfaringsmæssigt kan skabe tvivl eller er af særlig kompleks karakter.

Kurset vil udover den overordnede gennemgang af regnskabslovens regler med fortolkningsbidrag, omfatte en gennemgang af udvalgte poster – f.eks.:

Regnnskabets indhold – fordelt på klasser, tilvalg og alternativer

Ledelsesberetningen – indhold, minimumskrav og best-practise

Anlægsaktiver, med særlig fokus på immaterielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

Indtægter – indregningskriterie og udfordringer

Egenkapitalen – kategorier og præsentationskrav

Gældsposter – definition og præsentation

Generalt om notekrav

Undervisningen gennemføres som foredrag med inddragelse af kursisterne, krydret med en lang række eksempler og praktiske erfaringer. Herudover tager kurset udgangspunkt i modelregnskaber udleveret til kursister.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den praktiserende revisor, der er beskæftiget med i særdeleshed SMV-virksomheder og som har praktiseret igennem mindst 4-5 år. Kurset er også velegnet som genopfriskningskursus for revisorer, der har praktiseret igennem mange år.

Underviser

Statsaut. revisor Per Kristensen.

Underviser er til dagligt praktiserende revisor som medejer og partner i 2+ Revision.

Underviser har mange års undervisningserfaring fra kursusselskaber, organisationer og tidligere som ekstern lektor ved Syddansk Universitet, med speciale indenfor regnskab og revision.

Herudover er underviser af Erhvervsstyrelsen udpeget som eksaminator/censor ved Revisoreksamen.

Er medlem af Revisorrådets Eksamensudvalg, udpeget af FDR samt medlem af Revisornævnet.