Spor 3 kl. 09:15-10:00

Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter

Tidspunkt: 23-09-2020 kl. 09.15 - 10.00
Sted: Trinity Fredericia
Underviser(e): Jacob Nordlander
Pris medlemmer / andre: 0,00 / 0,00
Timer Anden relevant lovgivning og faglige standarter: 1,00

Kurset gennemgår nuværende skatteregler og praksis på ejendomsoverdragelse
mellem nærtstående, særligt efter Skattestyrelsens ændring af 1982-cirkulæret
samt styresignal omkring forståelsen af ”særlige omstændigheder”.

Kurset vil endvidere omfatte praksis vedrørende overdragelse af ejendomme
mellem hovedaktionær og selskab samt overdragelse af ejendomsselskaber
(i generationsskifte øjemed).